Akademia Santander Universidades – rusza kolejna edycja programu edukacyjnego dla studentów i absolwentów z całej Polski

Santander Bank Polska i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zapraszają studentów i absolwentów na serię wykładów online, które pozwolą uczestnikom zdobyć wiedzę dotyczącą budowania kariery i specyfiki pracy w instytucji finansowej. Wykłady poprowadzą wyłącznie praktycy – szefowie poszczególnych departamentów Santander Bank Polska oraz członkowie Zarządu, w tym CEO, Michał Gajewski. Akademia potrwa od 4 listopada do 1 grudnia br.

Sytuacja na rynku pracy związana z Covid-19 pokazuje, że może dojść do pojawienia się „pokolenia kwarantanny”, ponieważ pandemia wpływa negatywnie na perspektywy zawodowe młodych ludzi. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) pandemia ma „niszczycielski i nieproporcjonalny” wpływ na zatrudnienie młodych ludzi. Z najnowszych danych wynika, że młodzi ludzie napotykają poważne przeszkody w kontynuowaniu rozwoju osobistego i edukacji, zmianie pracy i wchodzeniu na rynek pracy*.

W odpowiedzi na te wyzwania program Santander Universidades rusza z kolejną edycją Akademii, która jest częścią kampanii #ZainwestujWSiebie i ma na celu poprawę konkurencyjności na rynku pracy wśród studentów i młodych ludzi, rozpoczynających karierę zawodową. Inicjatywa została objęta Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. UEK dr hab. Stanisława Mazura.

Misją Santander Universidades jest wspieranie szkolnictwa wyższego, badań naukowych oraz idei przedsiębiorczości. Dane są niepokojące – bezrobocie wśród osób w wieku 15-24 lat w UE wynosiło przed pandemią 14,9%. W lipcu wskaźnik ten wzrósł do 17%**. Zależy nam, aby młodzi ludzie zdobywali wartościową wiedzę, która pozwoli im na rozwój zawodowy i atrakcyjne zatrudnienie w przyszłości. Chcemy pomóc studentom w odzyskaniu stabilnej pozycji na rynku pracy i zainspirować ich do działania, dając im m.in. dostęp do unikatowych wykładów prowadzonych przez przedstawicieli naszego banku

Wojciech Leśniewski

dyrektor Santander Universidades w Polsce

Podczas 9 spotkań on-line studenci i absolwenci będą mogli posłuchać m.in. wykładu Michała Gajewskiego, Prezesa Zarządu Santander Bank Polska, Członków Zarządu, Głównego Ekonomisty Banku oraz Prezes Fundacji Santander Bank Polska, Marzeny Atkielskiej.

Bardzo cenimy sobie współpracę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Santander Bank Polska w ramach Akademii Santander Universidades. W programie tym uczestniczymy już od 2013 roku. Niezwykle ważnym elementem tej współpracy są liczne stypendia dla studentów i pracowników naszego Uniwersytetu oraz Akademie Biznesowe. Warto wspomnieć, że w poprzednich edycjach Akademii udział wzięło ponad 200 studentów naszej Uczelni. Tegoroczna edycja, choć prowadzona w formie online, zapowiada się wyjątkowo, bowiem skierowana będzie nie tylko do naszych studentów, ale też dostępna dla wszystkich uczelni ekonomicznych w Polsce. Jako Rektor jestem dumny z naszych studentów, którzy z tak zapałem uczestniczyli w poprzednich edycjach Akademii. Mam nadzieję, że trudna sytuacja epidemiczna w jakiej się znaleźliśmy skłoni ich do jeszcze liczniejszego uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach, które, w co mocno wierzę, poprawią ich konkurencyjność na rynku pracy, a także pomogą im podnieść swoje kompetencje

prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Inicjatywa ma wskazać młodym ludziom możliwe ścieżki rozwoju, i pogłębić ich wiedzę z zakresu zarządzania finansami i instrumentami finansowymi. Każdy z wykładów ma też pokazać studentom jak w praktyce wygląda praca w różnych obszarach i zespołach banku. Uczestnicy wykładów poznają też oczekiwane w bankowości kompetencje przyszłych pracowników, które wcale nie są tak oczywiste jak mogłoby się wydawać, oraz wysłuchają wykładu o wykorzystaniu innowacji w tworzeniu banku przyszłości. Nabór prowadzony jest na stronie.

Każda edycja Akademii Santander Universidades cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony studentów. W tym roku ze względu na wyjątkową sytuację dydaktyczną wraz z Santander Bank Polska zdecydowaliśmy się na organizację wydarzenia otwartego w trybie online dla studentów z całej Polski. Spotkanie z najwyższą kadrą zarządzającą Santander Bank Polska będzie dla studentów inspirującym doświadczeniem

prof. dr hab. Ewa Miklaszewska

Kierownik Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Wszystkie wykłady odbywać się będą w godz. 15:00-16:30. W agendzie Akademii znajdą się następujące tematy:

 • 11.2020. Biznes a działania społeczne na przykładzie działalności Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego i Santander Universidades.
  • Marzena Atkielska, Prezes Zarządu Fundacji Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego,
  • Wojciech Leśniewski, Dyrektor Santander Universidades w Polsce.
 • 11.2020. Przywództwo i well-being w obliczu pandemii.
  • Marta Pszczoła – Dyrektor Departamentu Rozwoju Santander Bank Polska
 • 11.2020. Nowe technologie w banku na przykładzie Salesforce – implementacja CRM w Santander Bank Polska oparta na chmurze obliczeniowej.
  • Michael McCarthy, Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska kierujący Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej,
  • Artur Chodacki, Chief Corporate Clients Officer Santander Bank Polska.
 • 11.2020. Szanse oraz ryzyka dla polskiej gospodarki i sektora bankowego na najbliższe lata.
  • Maciej Reluga, Członek Zarządu Santander Bank Polska kierujący Pionem Zarządzania Finansami, Główny Ekonomista Banku.
 • 11.2020. Rynek kapitałowy szansą na ochronę oszczędności w dobie wysokiej stopy inflacji i niskich stóp procentowych?
  • Juan de Porras Aguirre, Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska kierujący Pionem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.
 • 11.2020. Rebranding – okazja do wzmocnienia pozycji rynkowej na przykładzie Santander Bank Polska.
  • Artur Sikora, dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu Santander Bank Polska.
 • 11.2020. Zmiana struktury sprawozdań finansowych banku w kontekście czekających wyzwań popandemicznych:
  • Wojciech Skalski – Dyrektor Obszaru Rachunkowości Finansowej Santander Bank Polska,
  • Krzysztof Rewers, Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości,
  • Bogusław Dziewięcki – Dyrektor Departamentu Wymogów Kapitałowych.
 • 11.2020. Zmiany w zarządzaniu ryzykiem finansowym i kapitałem w warunkach wakacji kredytowych, wysokich obciążeń publicznych i niskich stóp procentowych oraz zastosowania Data Science w bankowości:
  • Andrzej Burliga – Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska kierujący Pionem Zarządzania Ryzykiem,
  • Piotr Radzewicz – Dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego,
  • Artur Głembocki – Dyrektor Zarządzający Ryzykiem,
  • Adam Ocharski – Tribe Leader Business Inteligence.
 • 12.2020. Bankowość jest potrzebna, banki nie. Czy Bill Gates się myli?
  • Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska.

Szczegółowa agenda oraz zapisy prowadzone są na stronie