Dbamy o dostęp do usług finansowych dla osób z niepełnosprawnościami

Trzeciego grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Santander Bank Polska już od 2010 roku realizuje program Obsługa bez barier, który ułatwia dostęp do usług klientom ze szczególnymi potrzebami. Dotychczas wdrożyliśmy m.in. oddziały bez barier, zdalną obsługę wideo w Polskim Języku Migowym i „mówiące” bankomaty, które stanowią już blisko 90% całej sieci.

W Polsce, według oficjalnych danych, mieszka około 4,7 mln osób z niepełnosprawnościami*. Jednak w rzeczywistości takich osób może być nawet 7 mln, a  w całej Unii Europejskiej około 80 mln osób**. Trzeciego grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku.

Coraz więcej firm i sektorów gospodarki zabiega o to, aby usługi i produkty były bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Takie działania prowadzi także Santander Bank Polska, który już od 2010 roku realizuje Program Obsługa bez barier. Dzięki niemu systematycznie ułatwiamy dostęp do usług klientom z niepełnosprawnościami, niezależnie od tego czy obsługa ma miejsce w oddziale czy zdalnie. Wśród rozwiązań wdrożonych w banku są m.in. oddziały dostosowane pod kątem architektonicznym i sprzętowym, większa dostępność cyfrowa kanałów zdalnych, a także zdalna obsługa wideo w Polskim Języku Migowym i mówiące bankomaty.

Mówiące bankomaty

W trosce o dostępność do usług finansowych dla wszystkich klientów, udostępniamy sieć tzw. „mówiących” bankomatów. Są one przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Po podłączeniu do maszyny własnych słuchawek, użytkownik usłyszy komunikaty w języku polskim, asystujące krok po kroku przy wypłacie gotówki, zmianie kodu PIN i aktywacji karty. Nawigacja odbywa się przyciskami na klawiaturze numerycznej bez konieczności sięgania do klawiszy wokół ekranu.

W ubiegłym roku wprowadziliśmy opcję wyłączenia ekranu na czas transakcji realizowanej przez słuchawki. Zwiększa to komfort i bezpieczeństwo transakcji dokonywanej przez osoby niewidome.

Dodatkowo, możliwe jest też przełączenie ekranu w tryb wysokiego kontrastu, tzn. z czarnym tłem bez żadnych grafik i  z żółtymi napisami. Obecnie klienci mogą korzystać z ponad 1450 udźwiękowionych maszyn, co stanowi blisko 90% wszystkich bankomatów banku. Urządzenia, które udostępniają tę usługę można rozpoznać po gnieździe słuchawkowym poniżej ekranu po prawej stronie i naklejce z napisem informującym o dostępności w alfabecie Braille’a oraz zastosowaniem kolorystyki wysokokontrastowej.

Zdalna obsługa wideo w Polskim Języku Migowym

Kolejnym udogodnieniem, które oferujemy od 2014 roku osobom niesłyszącym, jest połączenie z Doradcą online w Polskim Języku Migowym. Z takiej możliwości można skorzystać w każdym oddziale, a także w kanałach online za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej. Aby to zrobić wystarczy wejść w zakładkę „Kontakt” w aplikacji Santander Mobile oraz „Pomoc i kontakt” na stronie internetowej Banku. Doradcy Santander Bank Polska podczas połączenia udzielają informacji na temat produktów klienta oraz wskazówek, jak korzystać z bankowości elektronicznej. W trakcie rozmowy możliwe jest też zastrzeżenie karty, zapoznanie się z ofertą produktową, zbadanie zdolności kredytowej oraz złożenie wniosku.

Różnosprawni w pracy

Nie tylko uruchamiamy funkcje poprawiające dostęp do usług finansowych ale także prowadzimy działania wewnątrz organizacji. Zobowiązaliśmy się do budowania inkluzywnego i różnorodnego środowiska pracy poprzez przygotowanie organizacji do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Te działania są realizowane w ramach projektu Różnosprawni. Mają one na celu wzmacnianie świadomości na temat praw i potrzeb osób z niepełnosprawnością, przełamywanie ewentualnych barier przed zatrudnieniem, a także tworzenie warunków do dzielenia się z pracodawcą informacją o posiadanej niepełnosprawności.

Za sprawą Programu Obsługa bez barier, tworzonego we współpracy z fundacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz projektu Różnosprawni, Santander Bank Polska skutecznie włącza się w przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu. Ułatwiając dostęp do usług finansowych bank pomaga walczyć z wykluczeniem w tym obszarze osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji o Programie Obsługa bez barier można znaleźć na stronie www.santander.pl/obb

*http://niepelnosprawni.gov.pl/p,78,dane-demograficzne

**https://euobserver.com/disability/118249