Grupa Santander i MIT Professional Education prowadzi nabór na 400 stypendiów naukowych dla studentów i absolwentów polskich uczelni zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji cyfrowych.

400 Stypendiów Santander dla studentów, absolwentów i profesjonalistów z 13 krajów. Program składa się z 4 specjalistycznych kursów: Blockchain, Machine Learning, Cloud & DevOps oraz strategie projektowania produktów. Wnioski można składać na stronie www.santander-grants.com do 30 grudnia br.

Rozwój technologii cyfrowej oznacza rewolucyjną zmianę w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Dynamiczne zmiany zachodzą także w sektorze bankowym i wymagają nowego podejścia do wielu kwestii związanych z bezpieczeństwem w sieci czy zdalna obsługą klientów. W perspektywie społecznej niesie to za sobą korzyści dla młodych ludzi posiadających odpowiednie umiejętności w tym obszarze.

Dlatego Grupa Santander przygotowała 400 stypendiów Santander Scholarships Tech | Emerging Technologies Programs MIT Professional Education. Program jest częścią zakrojonego na szeroką skalę programu stypendialnego #ZainwestujWSiebie skierowanego do ponad 1500 studentów, absolwentów i młodych profesjonalistów. Jego celem jest udostępnienie stypendystom rozwiązań i narzędzi, które pomogą im zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

 

Program stypendialny, realizowany we współpracy z MIT Professional Education, jest odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest potrzeba podnoszenia szans studentów oraz absolwentów uczelni wyższych na zatrudnienie, na coraz bardziej zdominowanym przez technologie cyfrowe rynku pracy. O stypendium mogą się ubiegać osoby w wieku od 20 do 35 lat z 13 krajów (Polska, Niemcy, Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Hiszpania, Meksyk, Peru, Portugalia, Wielka Brytania, USA i Urugwaj).

 

Stypendia dotyczą nowych technologii cyfrowych w ramach czterech następujących programów: Blockchain, Machine Learning, Cloud & DevOps oraz strategie projektowania produktów. Zajęcia realizowane będą wyłącznie w trybie online, przez osiem tygodni, i będą dostępne w językach angielskim, hiszpańskim oraz portugalskim. Wnioski można składać na stronie www.santander-grants.com do 30 grudnia br.

 

Celem stypendiów jest umożliwienie uczestnikom zdobycia wiedzy i podniesienie swoich umiejętności w zakresie nowych technologii. Zakres programów dostępnych w ramach stypendium:

  • Blockchain: Technological Disruption: kurs poświęcony techonologii blockchain, jej genezie w sektorze finansów i zastosowaniu w innych branżach. Uczestnicy kursu opanują podstawy technologii blockchain i m.in. zdobędą wiedze o możliwościach jej wykorzystania poza obszarem finansów i kryptowalut.
  • Machine learning: Technologia w podejmowaniu decyzji: kurs umożliwia zrozumienie czterech etapów uczenia maszynowego (analiza danych, modele predykcyjne, podejmowanie decyzji i wnioskowanie przyczynowe); Uczestnicy przyswoją wiedzę na temat podstawowych cech zbiorów danych; praktycznego wykorzystania skutecznych narzędzi statystycznych do identyfikacji i klasyfikacji zbiorów danych.
  • Cloud & DevOps: Ciągła transformacja: Zajęcia koncentrujące się na genezie i przyszłości chmur obliczeniowych oraz ich wpływu na rozwój technologii i biznesu. Uczestnicy pogłębią wiedzę z zakresu praktycznego zastosowania kluczowych narzędzi w projektowaniu efektywnego oprogramowania; metod i możliwości związanych z automatyzacją rozwoju nowych produktów; wdrożenia mechanizmów bezpieczeństwa na etapie projektowania oprogramowania
  • Projektowanie rodzin produktów: Od strategii do wdrożenia: Program pozwoli pozyskać wiedzę o tym, jak architektura produktów, wykorzystanie platform oraz wspólnych cech mogą pomóc organizacji we wdrożeniu i zarządzaniu rodziną produktów w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. Program ten skupia się na obszarach na styku projektowania, dynamiki rynkowej, strategii, R&D i produkcji z perspektywy długoterminowego sukcesu i przetrwania przedsiębiorstwa.

Czwarta rewolucja przemysłowa, która polega na automatyzacji i transformacji cyfrowej, sprawia, że niektóre z dotychczasowych umiejętności wielu zatrudnionych stają się zbędne, a jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na kwalifikacje w zakresie nowych technologii. Celem współpracy z MIT Professional Education jest stworzenie studentom i młodym profesjonalistom możliwości zanurzenia się w tej nowej rzeczywistości, co wzmocni ich szanse rozwoju zawodowego

José Manuel de la Chica

CTO Santander Universities

Obserwujemy dynamiczne zmiany na rynku pracy. Błyskawicznie rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników z mocnymi kompetencjami cyfrowymi, które są cenione w niemal każdym sektorze – również bankowym. COVID-19 znacznie ograniczył możliwość rozwoju zawodowego dla wielu młodych ludzi, tym bardziej zależy nam by jak najwięcej utalentowanych studentów i absolwentów polskich uczelni wzięło udział w rekrutacji na Santander Scholarships Tech | Emerging Technologies Programs MIT Professional Education

Wojciech Leśniewski

dyrektor programu Santander Universidades w Polsce

Inicjatywa jest częścią globalnych działań Grupy Santander, o wartości 100 mln EUR, uruchomionych w celu wsparcia walki z pandemią Covid-19 i jej skutkami. Już teraz Grupa, za pośrednictwem Santander Universidades, grupa przeznaczyła 30 milionów EUR na samą edukację – wsparcie projektów badawczych, wsparcie dla studentów borykających się z problemami finansowymi czy wsparcie transformacji cyfrowej uczelni wyższych.