Mamy najlepszy Raport Społeczny

15 października zostały ogłoszone wyniki 14. konkursu „Raporty Społeczne” organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. W konkursie nagrodzono najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Otrzymaliśmy nagrodę główną w kategorii Raport Społeczny.

W Strategii Santander Bank Polska na lata 2020-2022 ważną rolę odgrywa odpowiedzialność społeczna, a Raport Odpowiedzialnego Biznesu jest dla nas jednym z najważniejszych sprawozdań. Kierunek naszych działań wyznaczają koncentracja na potrzebach klienta, a także wsparcie ludzi, biznesu oraz inwestycji minimalizujących pozostawiany ślad środowiskowy. Od lat realizujemy projekty m.in. z obszaru inkluzywnej i zielonej bankowości. W tegorocznej edycji raportu szczególny nacisk został położony na przedstawienie informacji najistotniejszych z punktu widzenia inwestorów, regulatorów czy też Unii Europejskiej. Są to min: wskaźniki ESG (Enviromental, Social, Governance), wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące ujawniania informacji niefinansowych związanych z oddziaływaniem na klimat oraz zasady UNEP FI – Principles for Responsible Banking. Główna nagroda w konkursie Raporty Społeczne to dla nas ogromne wyróżnienie

Michał Gajewski

CEO Santander Bank Polska

Nagrodę za najlepszy Raport Społeczny otrzymaliśmy drugi rok z rzędu.

Komisja doceniła publikację za pozytywne wyróżnianie się na tle innych, a także za utrzymanie wysokiego poziomu raportowania i wyznaczanie standardów w zakresie raportowania niefinansowego w Polsce. Zgodnie z uzasadnieniem jury, otrzymaliśmy nagrodę również za prezentowanie w swoich raportach znacznie szerszego zakresu działań, niż jest to wymagane, w szczególności w obszarze klimatu i środowiska naturalnego.

Nagrody przyznano także w kategoriach: najlepszy Raport Zintegrowany, najlepszy Debiut, Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Nagroda Jury Dziennikarzy i Nagroda Internautów. W tegorocznej edycji udział wzięła rekordowa liczba 56 publikacji.