Nagroda „Rzecznik Standardu Etyki”

Santander Bank Polska został wyróżniony za szerzenie odpowiedzialnych standardów zarządzania oraz za działalność na rzecz programu „Standard Etyczny w Polsce”, którego bank jest partnerem

– Jesteśmy instytucją zaufania publicznego i etyka leży u podstaw naszej działalności, zarówno w kontaktach z klientami, pracownikami oraz otoczeniem zewnętrznym. Konsekwentnie budujemy nasz model biznesowy w oparciu o najwyższe standardy etyczne i ich uwzględnienie w naszych codziennych działaniach. Jesteśmy dumni, że nasze starania zostały wyróżnione, tym bardziej, że zostaliśmy nagrodzeni jako jedyny bank na rynku.

Michał Gajewski,

prezes Santander Bank Polska

Wyróżnienie zostało przyznane w ramach programu „Standard Programu Etycznego”, prowadzonego przez Global Compact Network Poland.  Jego celem jest implementacja Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka w Polsce oraz ich praktyczne zastosowanie w firmach i instytucjach. Powołana w ramach Programu Koalicja Rzeczników Etyki skupia ponad 100 firm i instytucji aktywnie angażujących się w działania z zakresu wdrażania i rozpowszechniania wartości etycznych. Instytucje Partnerskie oraz Koalicja Rzeczników Etyki wypracowały wspólnie Standard Minimum Programu Etycznego – zestaw wartości i narzędzi uznanych za zbiór podstawowych rozwiązań dla stworzenia programu etycznego w organizacji każdej wielkości. Santander Bank Polska brał aktywny udział w jego opracowaniu.

Tematem przewodnim tegorocznej Gali UN była 70 rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Podczas uroczystości 8 organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony praw człowieka otrzymało nagrodę.