Santander Bank Polska Partnerem Strategicznym Circular Week 2019

Międzynarodowy Tydzień Gospodarki Obiegu Zamkniętego 2019 (Circular Week), to wydarzenie zorganizowane przez Polish Circular Hotspot, w partnerstwie strategicznym m.in. z  Santander Bank Polska. Circular Week to seria wydarzeń, które  promowały proekologiczne rozwiązania wśród firm i społeczności, wydarzenie zorganizowane było po raz drugi w Polsce, ale po raz pierwszy w międzynarodowym gronie.

Gospodarka obiegu zamkniętego, zwana też gospodarką cyrkularną,  jest odpowiedzią na wyzwania zarówno ekologiczne, jak i społeczne a jednocześnie dla firm produkcyjnych jest jednym z najlepszych sposobów na budowanie przewagi konkurencyjnej. Ideą Circular Economy jest to aby ludzie rozsądnie gospodarowali zasobami naszej planety i w taki sposób zmieniali funkcjonowanie gospodarki, aby zamykać obiegi, w których odpady stają się cennym surowcem. W idealnym świecie, tak jak ma to miejsce w naturalnym środowisku przyrodniczym, w ogóle nie powinno być odpadów. Czy w przyrodzie są śmieci? Nie! Każdy element środowiska jest zwracany i służy jako surowiec w kolejnych cyklach życia. Tak samo powinniśmy zacząć podchodzić i my do wytwarzania i konsumpcji dóbr. Już na etapie projektowania produktu lub usługi jak najdłuższe życie surowca powinno być priorytetem. Zgodnie z tą koncepcją odpady z jednych procesów powinny być wykorzystywane jako surowce w kolejnych. Taka zamknięta pętla pozwala zminimalizować zużycie surowców oraz ilość odpadów produkcyjnych, a także konsumpcję energii.

W Santander Bank Polska zmiany klimatyczne postrzegamy jako wyzwanie dla każdego z nas. Dlatego włączamy się  w przeciwdziałanie im tam, gdzie mamy największy wpływ – poprzez nasze produkty i usługi ale również poprzez wsparcie działań edukacyjnych. Z tego powodu zachęcamy pracowników i klientów do zmian postaw na prośrodowiskowe. Stąd też nasze zaangażowanie, jako Partnera Strategicznego w Circular Week.

W dniach 7-13 października, na świecie i w kilku miastach Polski, odbywały się inspirujące spotkania, warsztaty czy wizyty w wybranych fabrykach. W Warszawie zorganizowanych zostało  szereg spotkań w ambasadach – przedstawiciele Finlandii, Szwecji, Holandii i Szwajcarii podzielili się swoimi doświadczeniami z circular economy.

Każdy dzień Tygodnia był poświęcony innemu tematowi:

Poniedziałek: Budownictwo/Przemysł 4.0/Energia

Wtorek: Opakowania/Tworzywa sztuczne/Żywność

Środa: Tekstylia/E-waste

Czwartek: Cyrkularne miasta

Wydarzeniem podsumowującym Międzynarodowy Tydzień Gospodarki Obiegu Zamkniętego 2019  był Mazovia Circular Congress, który odbył się  11 października. Było to spotkanie  liderów i czołowych ekspertów zajmujących się tematyką gospodarki cyrkularnej. Podczas konferencji można było wysłuchać inspirujących prezentacji, wziąć udział w interaktywnych sesjach warsztatowych i poznać najciekawsze case studies z Polski i z Europy. Prezentację na temat „Eko transformacja w branży opakowań” przedstawił Kamil Mikołajczyk, zajmujący się w naszym banku sektorem produkcji przemysłowej, w tym branżami związanymi z produkcją opakowań, mebli stolarki otworowej, materiałami budowlanymi.

Więcej na temat Circular Week można znaleźć na stronie www.circularweek.org

A jak TY możesz się przyczynić do zamknięcia obiegu w swoim najbliższym otoczeniu?

Prezentujemy wskazówki i konkretne porady do zastosowania w pięciu obszarach: transporcie, mieszkalnictwie, korzystaniu z żywności, tworzyw sztucznych i tekstyliów.