Santander zdobył tytuł „Bank Roku” w kategorii „Inkluzywna bankowość” magazynu The Banker

Grupa Santander otrzymała tytuł „Bank Roku” w kategorii „Inkluzywna bankowość” w konkursie magazynu The Banker. Jury konkursu doceniło proaktywne podejście banku do kwestii odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju oraz zaangażowanie we wspieranie społeczności wykluczonych finansowo i małych przedsiębiorców w ramach inicjatywy „Finance for All”, której celem jest cyfryzacja i edukacja finansowa.

Magazyn „The Banker” przyznał również Santanderowi tytuł „Najlepszego Banku w Argentynie”.

Grupa Santander zobowiązała się dotrzeć z usługami finansowymi do 10 milionów osób pomiędzy 2019 i 2025 rokiem poprzez szereg inicjatyw związanych z mikrofinansowaniem, edukacją finansową oraz inne narzędzia, dzięki którym usługi finansowe są szerzej dostępne. Jednym z narzędzi, które wspiera realizację tego celu jest Superdigital, w 100% cyfrowa platforma, opracowana przy użyciu autorskiej technologii Santander, w celu realizacji założeń inkluzywnej bankowości w Brazylii, Meksyku, Chile, Argentynie, Urugwaju, Peru i Kolumbii. Dzięki platformie osoby nieposiadające rachunku bankowego lub mające utrudniony dostęp do usług i produktów finansowych mogą deponować i wypłacać gotówkę, realizować płatności i otrzymać kredyt.

Magazyn „The Banker” docenił również rozwiązania oferowane przez Grupę Santander dla klientów, którzy mają ograniczony dostęp do oferty kredytowej. Celem Grupy jest wspieranie mobilności społecznej poprzez pomaganie przedsiębiorcom o niskich dochodach i ograniczonym dostępie do usług finansowych w zakładaniu i rozwijaniu biznesu. Santander realizuje ten cel za pośrednictwem programów mikrofinansowania w ośmiu krajach Ameryki Łacińskiej.

Bank realizuje jednocześnie wiele projektów edukacyjnych, dzięki którym podnosi świadomość i wiedzę z zakresu finansów i gospodarki. Dzięki nim różnorodne grupy społeczne mają możliwość lepszego zrozumienia rynku finansowego i dokonywania bardziej świadomych decyzji. Tylko w 2021 roku 1,3 mln osób zyskało wsparcie finansowe dzięki inicjatywom edukacyjnym Santander.

The Banker zwrócił szczególną uwagę na lokalne inicjatywy, dopasowane do potrzeb specyficznych grup odbiorców, takie jak: „Finansiaki” realizowane w Polsce, które uczą dzieci podstaw oszczędzania i przedsiębiorczości oraz Sanodelucas w Chile, czyli platformę edukacyjną online, z której od 2019 roku skorzystało ponad milion osób.