Świętujemy VII urodziny Karty Różnorodności

14 lutego 2019 r. przypadają VII urodziny Karty Różnorodności w Polsce – programu koordynowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ta międzynarodowa inicjatywa, objęta patronatem przez Komisję Europejską, realizowana jest w 19 krajach Unii Europejskiej.

Każda organizacja, która staje się sygnatariuszem Karty, przyjmuje na siebie zobowiązania dotyczące m.in. zakazu dyskryminacji, promocji programów na rzecz różnorodności oraz gotowości do zaangażowania w te działania pracowników i partnerów biznesowych. Santander Bank Polska S.A. dołączył do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności 24 maja 2017 roku.

W swojej bieżącej działalności wspieramy projekty promujące różnorodność, zarówno te skierowane do pracowników, jaki i zewnętrznych interesariuszy. Jednym z takich działań jest projekt „Różnosprawni”. Celem projektu jest tworzenie różnorodnego środowiska pracy poprzez przygotowanie organizacji do zatrudniania osób z niepełnosprawnością, co jest spójne z wartościami Grupy Santander.

W 2018 r. Santander Bank Polska S.A był Partnerem V Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, podczas którego ponad 120 osób wzięło aktywny udział w różnego rodzaju panelach dyskusyjnych i warsztatach skupionych wokół tematyki tworzenia miejsc pracy wolnych od dyskryminacji. Więcej informacji o tym wydarzeniu tutaj.

Od kilku lat realizujemy Program „Obsługa bez barier”, w ramach którego wdrażamy kompleksowe rozwiązania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób z niepełnosprawnościami. Nasze zaangażowanie zostało docenione przyznaniem dnia 13 czerwca 2018 r. wyróżnienia w konkursie „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”.

Byliśmy Partnerem IX edycji Akademii Przedsiębiorcy (2017/2018), w ramach której organizowane były konferencje w 22 miastach Polski. Spotkania tematyczne skupiały się na promocji dwóch tematów – komunikacji w biznesie oraz kobiecej strony biznesu.

W naszych codziennych działaniach w Santander Bank Polska S.A. wspieramy różnorodność, budujemy zróżnicowane zespoły, w których podstawowymi wartościami są szacunek oraz akceptacja. Więcej informacji o naszym zaangażowaniu w budowanie kultury różnorodności znajdziesz tutaj.