Zebraliśmy prawie 4 tony żywności

Pracownicy Santander Bank Polska już po raz trzeci zbierali produkty spożywcze na rzecz Banków Żywności

Trzecia już ogólnopolska zbiórka na rzecz Banków Żywności odbyła się podczas Santander Week, w czerwcu 2018 r. W ramach współpracy i wsparcia dla Banków Żywności nasi pracownicy zbierali różnego rodzaju produkty spożywcze. Za pośrednictwem Banków trafiły one do lokalnych organizacji dobroczynnych, m.in. świetlic środowiskowych, noclegowni, ośrodków wychowawczych, hospicjów, ośrodków wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci oraz rodzinnych domów dziecka.

Łączne zaangażowanie wszystkich darczyńców pozwoliło osiągnąć ogromny efekt i realnie wpłynąć na życie innych ludzi. Jak co roku, zbiórka nie byłaby możliwa bez wsparcia naszych pracowników-wolontariuszy.

Zbiórka żywności w liczbach:

3 933,8 kg zebranej żywności

165 wolontariuszy – pracowników Santander Bank Polska

48 lokalizacji

13 lokalnych Banków Żywności

17 organizacji partnerskich koordynujących odbiór produktów

28,5 tys. zł – szacunkowa wartość zebranej żywności