IFC i Santander Bank Polska podejmują współpracę na rzecz finansowania projektów klimatycznych i wspierania zielonej transformacji w Polsce

Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) należąca do Grupy Banku Światowego i Santander Bank Polska podejmują współpracę, której celem jest zwiększenie dostępu do finansowania projektów na rzecz klimatu w Polsce i wspieranie rozwoju polskiej gospodarki po pandemii COVID-19.

Dzięki pierwszej tego typu transakcji w gospodarkach rozwijających się polegającej na ograniczeniu ryzyka klimatycznego IFC będzie wspierać Santander Bank Polska w zwiększaniu finansowanie zielonych projektów i działaniach nastawionych na realizację polskich celów klimatycznych. Rolę jedynego pośrednika w tej transakcji pełnił Santander Corporate & Investment Banking.

W ramach współpracy IFC udzieli Santander Bank Polska gwarancji o wartości do 120 milionów dolarów na pokrycie ewentualnych strat kredytowych w portfelu kredytów konsumenckich o równowartości 730 milionów dolarów znajdującym się w bilansie banku. Santander Bank Polska przeznaczy uwolniony dzięki gwarancji IFC kapitał na finansowanie o wartości minimum 600 milionów dolarów na projekty klimatyczne.

Jest to przykład transakcji tak zwanego syntetycznego transferu ryzyka (synthetic risk transfer – SRT), w ramach których banki kupują od inwestorów zabezpieczenie wskazanego portfela kredytowego, obniżając tym samym przypisaną mu wagę ryzyka, co pozwala im uwolnić kapitał i wykorzystać go na kolejne kredyty.

Jest to także jedna z pierwszych transakcji typu SRT w gospodarkach rozwijających się. Dzięki niej transakcje tego typu staną się bardziej popularne wśród polskich inwestorów. Jednocześnie zwiększy się finansowanie projektów zapobiegających zmianom klimatycznym, które mają zasadnicze znaczenie w kontekście zielonej transformacji w Polsce.

Dzięki tej transakcji będziemy mogli podzielić się z IFC ryzykiem dotyczącym części naszego portfela oraz uwolnić kapitał z przeznaczeniem na finansowanie zrównoważonych projektów. IFC jest dla nas ważnym partnerem w realizacji zarówno naszych celów kapitałowych, jak i strategii odpowiedzialnej bankowości

Maciej Reluga

członek zarządu Santander Bank Polska

Już wcześniej organizowaliśmy we współpracy z IFC transakcję typu SRT na innym rynku i jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasza współpraca obejmie teraz Polskę. To kolejne ważne wydarzenie dla zakrojonego na szeroką skalę programu SRT Grupy Santander

Steve Gandy

dyrektor zarządzający odpowiedzialny za globalne transakcje dłużne i strukturyzację w Santander Corporate & Investment Banking

Kapitał uwolniony dzięki wsparciu IFC pozwoli Santander Bank Polska na finansowanie zielonych inwestycji szczególnie w obszarze odnawialnych źródeł energii, gospodarki wodnej, efektywności energetycznej i budownictwa ekologicznego.

IFC jest pionierem w zakresie finansowania projektów zapobiegających zmianom klimatycznym. Transakcja SRT realizowana we współpracy z Santander Bank Polska to kolejny ważny krok na tej drodze. Bardzo cieszymy się, że transakcja ta pomoże Polsce realizować swoje cele klimatyczne i przyczyni się do odbudowy gospodarki po pandemii

Vittorio Di Bello

szef departamentu instytucji finansowych IFC w Europie

IFC współpracuje z Santander Bank Polska od wielu lat. Pierwszą wspólną transakcją był kredyt w wysokości 150 milionów euro udzielony spółce leasingowej banku na finansowanie inwestycji firm prowadzonych przez kobiety. Rok później bank zorganizował wspólnie z IFC pierwszą w Polsce emisję zielonych obligacji podporządkowanych o wartości 150 milionów dolarów. Realizowana w tym roku sekurytyzacja syntetyczna to czwarta transakcja tego typu w Santander Bank Polska.