Serwis ESG

 • Rozwój
  i odpowiedzialność

  Sposób podejścia do wyzwań, przed którymi stoi dziś świat, jest według nas najistotniejszą miarą odpowiedzialności organizacji.

  Więcej
  o Rozwój
  i odpowiedzialność

Pozostałe serwisy

 • Serwis IR

  Łączymy troskę o środowisko, społeczności oraz sferę zarządzanie z efektywną budową wartości dla akcjonariuszy.
 • Raport ESG 2023

  Od lat utrzymujemy pozycję lidera wśród polskich spółek raportujących

Najnowsze
wyniki ESG

Nasza wizja odpowiedzialnej bankowości oparta jest na wskaźnikach ESG. Są one również częścią procesu oceny produktów i usług Santander Bank Polska.

Więcej
o Najnowsze
wyniki ESG
 • 10 089
  osoby zatrudnione w Banku
 • 37,38
  h
  (średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika banku)
 • 100
  %
  dostawców Banku poddanych ocenie ESG
 • 5 877
  klientów Santander Bank Polska
  • 18 641,30
   MWh
   zużycie energii elektrycznej w Banku
  • 6 059,60
   (GHG, w tonach
   CO2e)
   emisje Grupy Santander Bank Polska zakres 1
  • 14 175,50
   (GHG, w tonach
   CO2e)
   emisje Grupy Santander Bank Polska zakres 2 (market based)
  • 88
   %
   zakupionej bezpośrednio przez bank energii elektrycznej z OZE
   • 34,96
    %
    kobiety na stanowiskach kierowniczych w banku
   • 0
    liczba potwierdzonych przypadków korupcji w Grupie Santander Bank Polska
   • 98
    %
    pracowników banku zapoznało się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi
   • 97
    %
    pracowników, którzy przeszli szkolenia antykorupcyjne