Serwis ESG

 • Rozwój
  i odpowiedzialność

  Sposób podejścia do wyzwań, przed którymi stoi dziś świat, jest według nas najistotniejszą miarą odpowiedzialności organizacji.

  Więcej
  o Rozwój
  i odpowiedzialność

Pozostałe serwisy

 • Serwis IR

  Łączymy troskę o środowisko, społeczności oraz sferę zarządzanie z efektywną budową wartości dla akcjonariuszy.
 • Raport ESG 2020

  Od lat utrzymujemy pozycję lidera wśród polskich spółek raportujących

Najnowsze
wyniki ESG

Nasza wizja odpowiedzialnej bankowości oparta jest na wskaźnikach ESG. Są one również częścią procesu oceny produktów i usług Santander Bank Polska.

Więcej
o Najnowsze
wyniki ESG
 • 10 671
  osoby zatrudnione w Banku
 • 5 215
  tys
  klientów Santander Bank Polska S.A.
 • 1 377
  dostawcy poddani weryfikacji pod kątem CSR i wymagań środowiskowych
 • 28,54
  h
  średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika
  • 29 917
   MWh
   całkowite zużycie energii elektrycznej
  • 4 394,99
   t
   emisje CO2 wynikające z zakupionej na potrzeby Banku energii elektrycznej (scope 2)
  • 2 031,82
   t
   emisje CO2 wynikające z wytwarzania ciepła (scope 1)
  • 100
   %
   zakupionej energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych
   • 738,4
    mln
    zysk
   • 0
    liczba potwierdzonych przypadków korupcji w Banku i Grupie Kapitałowej
   • 100
    %
    pracowników zapoznało się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi
   • 97,5
    %
    procent pracowników, którzy przeszli szkolenia antykorupcyjne