Nasz ślad środowiskowy

SDG: 
Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Od lat realizujemy działania proekologiczne i prośrodowiskowe. W 2020 roku uzyskaliśmy neutralność dotyczącą wewnętrznych emisji CO2.

 • GRI:
 • 301-1 Surowce według wagi i objętości
  Surowce według wagi i objętości
 • 302-1 Zużycie energii w organizacji
  Zużycie energii w organizacji
 • 305-1 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych
  Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych
 • 305-2 Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi
  Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi
 • 305-3 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych
  Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych
 • KE/TCFD Zależność przedsiębiorstwa od kapitału naturalnego
  Zależność przedsiębiorstwa od kapitału naturalnego
 • ESG: E – Środowisko Nasze podejście do Środowiska
  Nasze podejście do Środowiska

Osiągnięcie neutralności było możliwe głównie dzięki przejściu na tzw. zieloną energię, ale także w wyniku podpisania w listopadzie 2020 roku umowy na zakup kredytów węglowych. Jest to mechanizm kompensacji, który polega na zakupie zielonych, certyfikowanych aktywów, które równoważą nasze emisje. Proces ten koordynował w Polsce Departament Zarządzania Środowiskiem Pracy przy współpracy z norweską firmą Chooose AS. Będzie on kontynuowany w kolejnych latach.

Redukujemy nasze bezpośrednie (scope 1) oraz pośrednie (scope 2) emisje energetyczne

Korzystamy z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

W 2020 roku
100% zakupionej przez Bank energii
to zielona energia

Od 1 stycznia 2020 roku kupowana przez Bank energia elektryczna pochodzi w 100% z ekologicznych źródeł. Bank otrzymał certyfikat akcesyjny produktu ECO Premium Grupy Tauron, który potwierdza, iż energia elektryczna sprzedawana dla Banku w całości uczestniczy w systemie Gwarancji Sprzedaży Energii Ekologicznej i pochodzi z ekologicznych źródeł energii (głównie z elektrowni wodnych). Produkcja energii, którą Bank kupuje, jest zeroemisyjna.

Po zakończeniu umowy otrzymaliśmy certyfikat, który jest potwierdzeniem tego, w jakim stopniu realnie przyczyniliśmy się do redukcji emisji CO2.

Redukujemy zużycie energii

W 2020 roku w obszarze działań zwiększających efektywność energetyczną kontynuowaliśmy wymianę i modernizację energochłonnego oświetlenia świetlówkami na energooszczędne typu LED w placówkach bankowych. Już 50% oddziałów korzysta z energooszczędnego oświetlenia.

Zużycie energii elektrycznej w Banku w 2019 i 2020 roku
Zużycie energii [MWh] 2019 2020
Całkowite zużycie energii elektrycznej 33 144,00 29 917,00
W tym całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych 18 018,23 11 078,86
W tym z:
gazu ziemnego 15 100,38 9 408,64
oleju opałowego 1 776,70 1 351,41
oleju napędowego 1 141,15 318, 81
Odsetek zielonej energii zakupionej przez Bank w 2020 roku 15% 100%

W 2020 roku całkowite zużycie energii w Banku spadło o 9,7% względem poziomu zużycia energii w roku 2019.

Znacząco zmniejszyliśmy zużycie energii pozyskanej z surowców nieodnawialnych.

0 72% zredukowaliśmy zużycie energii z oleju napędowego.

Znaczące spadki są skutkiem wprowadzonych polityk, ale też częściowo wynikiem sytuacji pandemicznej i zmiany trybu pracy w Banku w 2020 roku.

Dbamy o niskoemisyjność naszej floty

W 2020 roku kontynuowaliśmy wymianę floty samochodowej na ekologiczne auta z napędem hybrydowym, które zużywają mniej paliwa i są niskoemisyjne.

Flota Banku, stan na 31.12.2020
Liczba samochodów na benzynę 85
Liczba samochodów z napędem diesel 7
Liczba samochodów hybrydowych/elektrycznych 1303

Dążymy do ograniczenia podróży służbowych do niezbędnego minimum. Do dużego spadku w 2020 r. przyczyniła się również sytuacja pandemiczna.

Delegacje na jednego pracownika 2020

Wskaźnik 2018 2019 2020
Liczba delegacji w przeliczeniu na jednego pracownika 3,46 3,17 1,55

W 2020 roku znacznie ograniczyliśmy zużycie oleju napędowego oraz benzyny, co przyczyniło się do zmniejszenia naszych emisji bezpośrednich (scope 1).

Redukcje zużycia oleju napędowego i benzyny związane z podróżami służbowymi flotą Banku w 2020 roku
Zużycie oleju napędowego (w l) 31 881,45
Redukcja zużycia oleju napędowego w stosunku do roku 2019 – 82 232,55
Zużycie benzyny (w l) 1 393 070,52
Redukcja zużycia benzyny w stosunku do roku 2019 -2 131 590,48
Średnie zużycie paliwa w przeliczeniu na jednego pracownika: 133,31

 

 

Emisje bezpośrednie (scope 1) i pośrednie (scope 2)

Emisja CO2 w 2019 oraz w 2020 roku podane w Mg/rok
Rodzaj emisji Scope 2019 2020
Emisje CO2 wynikające z zakupionej na potrzeby Banku energii elektrycznej [tony] Scope 2 25 355,16 4 394,99
Emisje CO2 wynikające z wytwarzania ciepła [tony] Scope 1 3 315,46 2 031,82

Emisje pośrednie (scope 3)

Emisje CO2 związane z transportem 
Rodzaj emisji 2019 2020
Emisje CO2 związane z transportem i paliwem spalanym w silnikach pojazdów służbowych [tony] 8 475,04 3 281,41

 

Wskaźnik emisyjności produkowanej energii w CO2/MWh dla portfela klientów sektora energetycznego banku w latach 2018-2020.

Średnio-ważony wskaźnik emisji CO2/MWh
Wskaźnik 2018 2019 2020
Średnio-ważony wskaźnik emisji CO2/MWh dla Klientów Banku sektora energetycznego [tCO2/MWh] 0,8534 0,8297 0,9037

Szanujemy surowce i ograniczamy produkcję odpadów

Ograniczamy zużycie plastiku

Zrezygnowaliśmy z zakupu wody w jednorazowych butelkach plastikowych oraz dystrybutorów do wody źródlanej. We wszystkich oddziałach zainstalowano urządzenia do filtrowania wody bieżącej. Kuchnie i pomieszczenia socjalne zostały wyposażone w zestawy do podawania wody składające się z karafki i szklanek. Dzięki tym działaniom zmniejszyliśmy zużycie jednorazowego plastiku o 7 ton w stosunku do 2019 roku.

Ograniczamy zużycie wody

W naszych siedzibach i oddziałach wdrożyliśmy i wykorzystujemy wiele rozwiązań sprzyjających mniejszemu zużyciu wody i racjonalnemu jej wykorzystaniu.

 • Przy każdej modernizacji oddziału montujemy zmywarki do naczyń.
 • Wprowadzamy rozwiązania ograniczające przepływ wody (wymieniamy armaturę sanitarną).
 • W budynkach naszych trzech Centrów Wsparcia Biznesu, dzięki zastosowanym rozwiązaniom w łazienkach, oszczędzamy odpowiednio:
  • w Warszawie, gdzie dodatkowo wykorzystujemy system wody szarej – podczyszczana woda spod prysznicy i umywalek używana jest ponownie do spłukiwania toalet – 10 mln litrów wody rocznie, zmniejszając tym zużycie wody o 69%;
  • w centrali Poznaniu zredukowanie zużycia wody pozwoliło w skali roku zaoszczędzić ok. 6,8 mln litrów. Ponadto na dachu tej siedziby gromadzimy wodę deszczową, przechowujemy ją i następnie używamy do podlewania terenów zielonych;
  • we Wrocławiu rozwiązania zastosowane w naszym biurowcu pozwalają zredukować zużycie wody o ok. 50% w porównaniu z budynkiem referencyjnym.

Łącznie w 2020 roku zaoszczędziliśmy 16,8 mln litrów wody.

Taka ilością wody można by napełnić blisko 5 basenów olimpijskich (jeden basen to 3,5 mln litrów wody).

Ograniczamy zużycie papieru i zachęcamy do tego klientów

W ramach codziennego działania dbamy o ekologiczne doskonalenie procesów i produktów. Promujemy wśród klientów podpisywanie umów w formie elektronicznej czy autoryzację transakcji za pomocą SMS – dzięki temu już ponad połowa transakcji w oddziałach odbywa się bez zużywania papieru.

W ramach stałej akcji #ekoSantander zachęcamy klientów do korzystania z rozwiązań cyfrowych, dzięki którym zaoszczędzą czas oraz razem z nami pomogą środowisku.

W procesach oraz procedurach wprowadziliśmy zmiany, które umożliwiają wysyłanie dokumentów dla klientów w formie elektronicznej (e-mail). Część dokumentów została usunięta lub połączona w jeden, żeby ograniczyć liczbę zużywanych kartek. Wszystko odbywa się przez przesyłanie dokumentów elektronicznych do systemów bankowych bezpośrednio z biurka doradcy. Eliminujemy archiwizowanie papieru na rzecz archiwizacji elektronicznej.

W 2020 roku jako Partner Strategiczny inicjatywy  Zielona Wstążka #DlaPlanety, już po raz kolejny prowadziliśmy kampanię, zachęcającą  klientów do przejścia na korespondencję elektroniczną. W ciągu dwóch tygodni trwania kampanii blisko 7 500 klientów zmieniło formę kontaktu z Bankiem na Elektroniczny Kanał Kontaktu (EKK).

Druk wszystkich materiałów marketingowych Banku odbywa się na papierze ECO/FS (papier pochodzący w 100 % z recyklingu).

Wykorzystanie materiałów i surowców w 2020 roku
Surowiec Waga lub objętość
Papier [tony] 220,85
Benzyna [w m3] 1 393,07
Gaz ziemny [w m3] 883440
Olej opałowy [tony] 112,84

 

Odpady w podziale na rodzaj odpadu i ich odzysk w 2020 roku
Rodzaj odpadu Waga Odsetek przekazany do recyklingu
Poniższe materiały najpierw przekazujemy do bezpiecznego niszczenia, a następnie do recyklingu
Papier [kg] 844 249 100%
Pozostałe odpady – nośniki elektroniczne danych [kg] 14 780 100%

Edukujemy klientów w zakresie oszczędzania zasobów

Na stronie internetowej Banku skierowanej do klientów indywidualnych zachęcamy wszystkich do zmiany nawyków i podjęcia działań mających na celu mniejsze zużycie wody.

Nasze plany w zakresie ograniczania śladu środowiskowego

 • W roku 2021 przed Bankiem stoi obowiązkowe wykonanie audytu efektywności energetycznej, które ostatni raz odbyło się w roku 2017.
 • Będziemy kontynuować zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na kolejne lata.