Nasi interesariusze

Przy tworzeniu i realizacji działań biznesu społecznie odpowiedzialnego kluczowe jest identyfikowanie interesariuszy – wszystkich osób, organizacji i instytucji, pozostających pod wpływem naszej działalności lub oddziałujących na naszą organizację.

 • GRI:
 • 102-21 Konsultowanie z interesariuszami kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych
  Konsultowanie z interesariuszami kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych
 • 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą
  Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą
 • 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację
  Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację
 • 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy
  Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy
 • 102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy
  Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy
 • PRB 4 Interesariusze Będziemy aktywnie i odpowiedzialnie konsultowali się, angażowali i współpracowali z interesariuszami, aby osiągać cele istotne dla społeczeństwa.
  Będziemy aktywnie i odpowiedzialnie konsultowali się, angażowali i współpracowali z interesariuszami, aby osiągać cele istotne dla społeczeństwa.
 • ESG: G – Ład korporacyjny Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
  Nasze podejście do Ładu korporacyjnego

Wszyscy, na których wpływamy my i którzy wpływają na nas, to interesariusze Grupy Santander Bank Polska. Tworzymy mapy grup naszych interesariuszy i kanałów kontaktu z nimi, badamy ich różnorodne potrzeby oraz siłę wzajemnych wpływów, a przede wszystkim pozostajemy z nimi w interakcji i dialogu.

Mapa interesariuszy

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy i poznawanie ich opinii to podstawa dialogu. Dlatego od 2014 r. przeprowadziliśmy 10 sesji dialogowych.

Sesje dialogowe według standardu AA1000SES, w których biorą udział przedstawiciele naszych partnerów społecznych i biznesowych, służą poznaniu opinii i oczekiwań wobec działań naszego Banku w zakresie Odpowiedzialnej Bankowości. Uważnie słuchamy sugestii naszych interesariuszy. Analizujemy je i uwzględniamy przy wdrażaniu naszej strategii, w procesach planowania działalności i raportowania danych niefinansowych.

Ostatnia sesja dialogowa odbyła się w kwietniu 2021 roku i poświęcona była roli Santander Bank Polska w zielonej transformacji, a udział wzięli w niej przedstawiciele organizacji pozarządowych, eksperckich oraz naszych klientów.