Wsparcie w trudnych sytuacjach

Naszą misją jest pomaganie klientom indywidualnym i biznesowym w osiąganiu codziennych sukcesów, ale służymy wsparciem także w trudnych sytuacjach. Mamy świadomość, że jest wiele przyczyn problemów klientów ze spłatą swoich zobowiązań, dlatego oferujemy zrozumienie i rozwiązania.

 • GRI:
 • Wskaźnik własny Produkty i inicjatywy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
  Produkty i inicjatywy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 • ESG: S – Społeczeństwo Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
 • PRB 3 Klienci Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.
  Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.

Statystyki podają, że nawet jeden na pięciu klientów banku chociaż raz ma problemy z terminową spłatą zobowiązań bankowych. W naszym Banku wobec klientów znajdujących się w takich okolicznościach priorytetem jest indywidualne rozpoznanie przyczyn trudnej sytuacji i wspólne znalezienie najlepszych możliwych rozwiązań dla przywrócenia spłaty zobowiązań.

Kluczowe jest monitorowanie zaległości na wczesnym etapie przeterminowania. Dotyczy to zarówno klientów detalicznych, jak i MŚP. Klienci mają możliwość samoobsługi poprzez następujące kanały kontaktu:

 • automatyczny telefon wychodzący

 • automatyczne centrum obsługi połączeń przychodzących

 • SMS interaktywny lub informacyjny

 • e-mail informacyjny

 • usługi bankowości elektronicznej

 • całodobowa infolinia Banku

Na wczesnym etapie przeterminowania doradca w kontaktach z klientem:

 • rozpoznaje problemy i potrzeby klienta, co pomaga w wyborze i realizacji najbardziej adekwatnego rozwiązania danej sytuacji;
 • doradza w rozwiązaniu problemu spłaty zobowiązań;
 • prowadzi monitoring telefoniczny i systematyczną, opartą na partnerskich zasadach komunikację z klientem;
 • uzgadnia zasady spłaty zadłużenia przeterminowanego oraz wypracowuje długoterminowe rozwiązania, które zminimalizuje ryzyko wystąpienia zaległości w przyszłości.

Klient może również samodzielnie zadeklarować termin uregulowania przeterminowanej raty, korzystając z serwisu Santander internet, nie czekając na kontakt ze strony Banku. Standardowo dostępne są dwa rozwiązania:

 • deklaracja spłaty przeterminowania w terminie siedmiu dni

 • zamówienie rozmowy z doradcą w dogodnych dla klienta godzinach i ustalenie nowego terminu spłaty

Regularnie sprawdzamy, czy nasi doradcy rozmawiają zgodnie z partnerskimi zasadami komunikacji i spełniają oczekiwania klientów. Bezpośrednio po odbytej rozmowie przeprowadzamy dedykowaną ankietę. Klienci oceniają m.in. przyjazność, uprzejmość oraz zaangażowanie doradcy w skali od 1 (najmniej zadowolony) do 7 (najbardziej zadowolony).

W minionym roku zaprosiliśmy do udziału w ankiecie ponad 65 tys. klientów.

Wskaźnik uzyskanych odpowiedzi wyniósł 29%, a poziom satysfakcji Klienta SAT-NET osiągnął 83%.

W jaki sposób klient może wnioskować o zmianę warunków spłaty kredytu?

 • Zgłosić problem przez naszą infolinię
 • Wysłać mailem lub pocztą wniosek pobrany z witryny banku z zakładki „Problemy z terminową spłatą kredytu”.

Zgodnie z Ustawą o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, bank przyjmuje wnioski klientów o wsparcie ze środków BGK.

Dla klientów hipotecznych z kredytami w CHF bank wdrożył i utrzymuje pakiet pomocowy tzw. sześciopak ZBP. Stosujemy wszystkie elementy pakietu, w skład którego wchodzą m.in. obniżony do 2% spread walutowy, uwzględnianie ujemnego Liboru CHF, udogodnienia restrukturyzacyjne, obniżenie raty, zmiana zabezpieczenia kredytu oraz przewalutowanie na PLN po kursie średnim NBP.

Wszystkie informacje dla Klientów naszego Banku znajdujących się w trudnej sytuacji znajdują się na stronie Banku.

Rozwiązania

Klientom detalicznym i MŚP najczęściej proponujemy restrukturyzację zadłużenia, czyli ułożenie nowego harmonogramu spłat wspólnie z opiekunem, który indywidualnie i elastycznie podchodzi do analizy konkretnej sytuacji.

Możliwe rozwiązania obejmują:

 • karencje w spłacie kapitału lub odsetek kredytu,
 • czasowe obniżenie rat kredytu,
 • wydłużenie okresu kredytowania,
 • ustalenie nowego harmonogramu spłaty obejmującego przeterminowaną i nieprzeterminowaną część kredytu,
 • połączenie wszystkich zobowiązań w jeden kredyt,
 • dobrowolną sprzedaż nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu (w przypadku uzyskania niższej kwoty od wysokości zobowiązania uzgadniamy dogodne warunki spłaty pozostałej części zobowiązania).

W ramach prowadzonych działań restrukturyzacyjnych dostosowujemy harmonogram spłat do możliwości płatniczych klienta, umożliwiamy dobrowolną sprzedaż zbędnych aktywów oraz wspieramy klientów w poszukiwaniu inwestorów (na podstawie udzielonych pełnomocnictw).

W przypadku klienta korporacyjnego w trudnej sytuacji, z uwagi na charakter i złożoność spraw, każdorazowo przeprowadzamy indywidualną analizę sytuacji klienta i przyczyn trudności. Rodzaj wsparcia wypracowuje z klientem nasz indywidualny doradca, który po analizie proponuje rozwiązania restrukturyzacyjne dostosowane do sytuacji finansowo-ekonomicznej klienta.

Naszym głównym celem we wsparciu trudnej sytuacji finansowej klienta korporacyjnego jest restrukturyzacja zadłużenia umożliwiająca dobrowolną spłatę.

Odpowiedź Banku na trudne sytuacje w czasie pandemii została opisana w rozdziale „Zaangażowanie w czasie pandemii”.