Santander Universidades

SDG: 
Cel 4 - Dobra jakość edukacji
Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Angażujemy się w promocję edukacji i rozwoju nauki wierząc, że wsparcie to zwróci się rozwojem całego społeczeństwa. Najważniejszym projektem edukacyjnym i zarazem jednym z filarów strategii #ResponsibleBanking jest globalna inicjatywa Grupy Santander – projekt Santander Universidades.

 • GRI:
 • Wskaźnik własny Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego / rok
  Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego / rok
 • ESG: S – Społeczeństwo Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
 • PRB 1 Zgodność Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
  Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.

Santander Universidades koncentruje się na wsparciu:

Edukacji

Inwestujemy w edukację, aby wyrównywać szanse młodych ludzi na dostęp do dobrej jakości wykształcenia.

Przedsiębiorczości

Kształcimy i inspirujemy ludzi, aby pomysły przekuwali w udane biznesy, które są podstawą dobrobytu społeczeństwa.

Młodych ludzi wchodzących na rynek pracy

Pomagamy w zdobyciu kompetencji poszukiwanych przez pracodawców i wejściu absolwentów na rynek pracy.

Placówki Santander Universidades

Żywy kontakt ze środowiskiem akademickim to nasz priorytet. Mamy dwanaście placówek relacyjnych Santander Universidades na polskich uczelniach. Odwiedzającym oferujemy strefę wypoczynkową, salę networkingową, a także stanowiska obsługi klienta. W placówkach nasi pracownicy współpracują z władzami uczelni i organizacjami studenckimi. Dzięki bieżącemu identyfikowaniu największych potrzeb i oczekiwań uczelni i studentów, wychodzą im naprzeciw, organizując konkretne przedsięwzięcia i projekty.

Dzięki realizacji wspólnego projektu z Santander Universidades podkreślamy, że współpraca uczelni z biznesem jest możliwa, a do tego daje wspaniałe rezultaty w postaci karier zawodowych naszych podopiecznych. Stypendia przyznawane przez Santander we współpracy z Fundacją Koźmińskich to ważna inicjatywa, która wspiera naszą zdolną, przedsiębiorczą i ambitną młodzież. To również potwierdzenie, że ciężka praca studentów przynosi wymierne efekty.

Fundacja Koźmińskich

Kluczowym aspektem współpracy z Santander Universidades są stypendia, na które możemy aplikować. Motywują nas do rozwoju oraz wspierają realizowane przez nas inicjatywy. Kolejnym plusem jest możliwość udziału w licznych szkoleniach i webinariach, co pomaga kreatywnie wykorzystywać czas wolny.

Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej

Wsparcie finansowe i merytoryczne, które otrzymujemy przy realizacji własnych projektów czy przedsięwzięć, daje nam możliwość osiągnięcia równowagi między efektywnością działalności SKNR Sigma a doskonaleniem wykorzystania potencjału członków Koła. Dzięki pomocy Santander Universidades zawsze możemy zrobić coś dobrego! Rachunek zysków jest ogromny i nie sposób go wyrazić słowami. Santander to bez wątpienia bank wychodzący z szeregiem inicjatyw dla młodych ludzi oraz zapleczem programów pozwalających im samorealizować się i rozwijać na każdym szczeblu działalności.

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości Sigma

Santander Universidades 2020 w liczbach

 • 1 000

  umów partnerskich z uczelniami i instytucjami edukacyjnymi w ponad 22 krajach

 • 59

  umów partnerskich z uczelniami w Polsce

 • 3 283

  stypendia

 • 110 mln EUR

  przekazanych na wsparcie szkolnictwa wyższego (wzrost o 56% względem poprzedniego roku)

 • 1,053 mln zł

  przekazanych uczelniom na realizowane projekty

 • 156 tys.

  stypendiów na rozwój umiejętności studentów i absolwentów, przeznaczonych na praktyki oraz wspieranie przedsiębiorczości
  (wzrost o 56% względem poprzedniego roku)

 • >10 tys.

  studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników uczelni zarejestrowanych na platformie stypendialnej Santander Grants

Stypendia Santander

 • GRI:
 • Wskaźnik własny Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez banku i/lub Fundację banku
  Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez banku i/lub Fundację banku

Za pośrednictwem Santander Universidades zainwestowaliśmy w inicjatywy akademickie ponad 2 mld euro, przyznaliśmy ponad 630 tysięcy stypendiów od momentu powstania programu. Dzięki temu Grupa Santander została uznana za firmę, która inwestuje najwięcej w edukację na świecie (raport Varkey / UNESCO / Fortune 500*).

Stypendia Santander wsparciem w pandemii COVID-19

Młodzi ludzie stoją przed dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy, a zmianom tym podlegają nie tylko warunki zatrudnienia, ale także kluczowe kompetencje poszukiwane przez pracodawców. W ubiegłym roku wyszliśmy naprzeciw tym oczekiwaniom, aby ułatwić studentom i absolwentom wejście na rynek pracy w tym trudnym czasie. W 2020 roku Santander Universidades pod wpływem pandemii przyspieszył rozwój programu stypendialnego, kładąc nacisk na transformację cyfrową. Programy rozwojowe zostały przeniesione do świata online, co pozwoliło na znaczne zwiększenie liczby ich beneficjentów.

Wybór tematyki programów dla społeczności akademickiej to odpowiedź na potrzeby wynikające z pandemii oraz zmieniającego się rynku pracy. Zgodnie z przyjętą agendą Responsible Banking i misją Santander Universidades wspieramy sektor szkolnictwa wyższego, przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy oraz przedsiębiorczość. Platforma stanowiąca globalny ekosystem stypendialny stwarza możliwość oferowania stypendiów i grantów nie tylko lokalnych, ale także tych organizowanych we współpracy Grupy Santander z uczelniami zagranicznymi.

Wojciech Leśniewski

Dyrektor Santander Universidades w Polsce

Zmiana częściowo już się dokonała, nie tylko dlatego, że pandemia nadal wpływa na codzienne życie społeczne i uniwersyteckie, ale również dlatego, że oferta szkoleń online i hybrydowych będzie się umacniać jako ważne zadanie szkolnictwa wyższego. Grupa Santander będzie nadal wspierać uczelnie wyższe w radzeniu sobie z tymi i innymi wyzwaniami, umożliwiając im odgrywanie kluczowej roli w kształtowaniu przyszłości społeczeństwa.

Javier Roglá

Dyrektor Globalny Santander Universidades

* Creating a baseline for Corporate CSR Spend on Global Education Initiatives, 2015.

#ZainwestujWSiebie i #ZostańWDomu

2020 rok to przede wszystkim dwie globalne inicjatywy #ZostańWDomu i #ZainwestujWSiebie. Wsparcie było realizowane za pomocą intensywnych kursów rozwojowych online oraz wsparcia finansowego i merytorycznego:

Międzynarodowe szkolenia rozwojowe

m.in. Emerging Technologies Programs by MIT Professional Education (projekt dotyczący nowych technologii i transformacji cyfrowej), ESADE Soft Skills Innovation and Personal Management (kurs kompetencji miękkich), Emerging Leaders – LSE (kurs rozwojowy dla kobiet na stanowiskach liderskich) oraz English for Professional Development z University of Pennsylvania i Santander British Council Online English Courses (kursy języka angielskiego).

Projekty ogólnopolskie:

 • Akademia Santander Universidades Online, zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Był to cykl 9 wykładów z 18 prelegentami z najwyższej kadry zarządzającej Santander Bank Polska, w którym wzięło udział 800 studentów z ponad 70 polskich uczelni. Wydarzenie zwieńczył wykład Prezesa Banku Michała Gajewskiego. Wszystkie wykłady zostały udostępnione polskim uczelniom do użytku w ramach procesu dydaktycznego i są dostępne na stronie https://www.santander.pl/akademia.
 • Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych przy współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, w trakcie której studenci mieli możliwość zaprezentowania wyników prowadzonych przez siebie badań. Sesja to możliwość rozwoju kompetencji interpersonalnych, szansa na pierwszą publikację naukową oraz wymiana wiedzy i doświadczeń. Więcej informacji o projekcie.
 • Szkolenia Odnawialne Źródła Energii – Małe Elektrownie Wodne organizowane wraz z Fundacją „RÓJ”, które wspierają rozwój gospodarki niskoemisyjnej i rozwój przedsiębiorczości.

Programy lokalne dla studentów wybranych uczelni

obejmujące stypendia finansowe oraz kursy, które oferowaliśmy studentom Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Wrocławskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Leona Koźmińskiego czy Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Misję tej inicjatywy [Akademii Santander Universidades – przyp. red.] świetnie oddaje sformułowanie #ZainwestujWSiebie. To z pewnością świetna forma inwestycji i wielka zasługa Banku, […] który stworzył Państwu jako studentom możliwość nabycia tych kompetencji.

prof. dr hab. Stanisław Mazur

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego

Na szczególną uwagę zasługuje wsparcie Grupy Santander nie tylko dla studentów i absolwentów, ale też nauczycieli akademickich, którym pandemia także utrudniła kształcenie i poszerzanie kompetencji.

Myśl globalnie, działaj lokalnie

Od lat umożliwiamy studentom, absolwentom i pracownikom akademickim aktywny udział w projektach realizowanych na skalę globalną – każdy może znaleźć coś dla siebie, bez względu na wiek, status zawodowy, wykształcenie czy doświadczenie. Nabór na wszystkie projekty finansowane przez Grupę Santander prowadzony jest na platformie santander-grants.com. W 2020 roku na platformie zarejestrowało się ponad 10 tysięcy osób z Polski, co pokazuje jak silna jest potrzeba rozwoju osobistego i zawodowego.

Santander X

Grupa Santander wspiera także młodych przedsiębiorców za pośrednictwem programu Santander X.

W 2020 roku zainaugurowano różne inicjatywy globalne i lokalne, takie jak konkurs Santander X Tomorrow Challenge, w którym poszukiwano innowacyjnych rozwiązań pomagających złagodzić społeczno-gospodarcze skutki pandemii.

W 2021 roku po raz pierwszy został też rozszerzony zakres beneficjentów, objęto nim nowe grupy dotknięte pandemią COVID-19, takie jak osoby bezrobotne. Celem nowych programów jest wspieranie umiejętności, które ułatwią proces przebranżowienia. W tym roku programy stypendialne będziemy realizować w pięciu kluczowych obszarach:

 • umiejętności cyfrowe
 • rozwój osobisty (m.in. kompetencje miękkie)
 •  języki obce
 •  rozwój kompetencji przywódczych wśród kobiet
 •  promocja najwybitniejszych studentów.

Więcej o projektach stypendialnych

Na platformie santander-grants.com na bieżąco publikowane są informacje o nowych naborach do projektów stypendialnych, które realizujemy przy współpracy z najbardziej prestiżowymi ośrodkami akademickimi w Polsce i na świecie.

Santander Universidades

Więcej o Santander Universidades można przeczytać na stronie: bank.santander.pl/santanderuniversidades-pl. Wszystkie projekty stypendialne, które oferuje Grupa Santander, znajdują się na stronie santander-grants.com oraz santanderx.com.