Cele na lata 2021-2023

W ramach Strategii Santander Bank Polska S.A. na lata 2021-2023 wyznaczyliśmy kierunki strategiczne.

Priorytety te są zbieżne z głównymi założeniami odpowiedzialnej bankowości – służą wszystkim grupom naszych interesariuszy i są kierunkami we wspieraniu odpowiedzialnego rozwoju Banku, naszych klientów i ich biznesów.

Więcej o kierunkach strategicznych piszemy tutaj.