Zgłaszanie wątpliwości dotyczących etyki

SDG: 
Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W Generalnym Kodeksie Postępowania wyodrębniona została część dotycząca whistleblowingu, czyli procesu zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości.

 • GRI:
 • 102-17 Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
  Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
 • 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Wartości i etyka
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Wartości i etyka
 • 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Wartości i etyka
  Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Wartości i etyka
 • 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla tematu raportowania: Wartości i etyka
  Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla tematu raportowania: Wartości i etyka
 • Wskaźnik własny Liczba zgłoszeń nieprawidłowości i/lub zagadnień do wyjaśnienia na „skrzynkę etyki” oraz telefon zaufania
  Liczba zgłoszeń nieprawidłowości i/lub zagadnień do wyjaśnienia na „skrzynkę etyki” oraz telefon zaufania
 • ESG: G – Ład korporacyjny Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
  Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
 • PRB 5 Zarządzanie i cele Będziemy realizowali nasze zobowiązanie do przestrzegania niniejszych zasad poprzez skuteczne zarządzanie i kulturę odpowiedzialnej bankowości. Wykażemy ambicję i odpowiedzialność poprzez publiczne wyznaczanie celów w obszarach, w których mamy największy wpływ.
  Będziemy realizowali nasze zobowiązanie do przestrzegania niniejszych zasad poprzez skuteczne zarządzanie i kulturę odpowiedzialnej bankowości. Wykażemy ambicję i odpowiedzialność poprzez publiczne wyznaczanie celów w obszarach, w których mamy największy wpływ.

Procedura zapewnia poufność i analizę przekazywanych informacji. Wobec osób zgłaszających obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek środków o charakterze represyjnym lub wyciągania wobec nich jakichkolwiek konsekwencji za zgłoszenie nieprawidłowości. Elementy naszej polityki dotyczącej zgłaszania naruszeń etycznych znajdują się także w polityce „Szacunek i godność”.

Aplikacja KLAKSON

W 2020 roku wdrożyliśmy pełną funkcjonalność aplikacji KLAKSON, służącej do zgłaszania naruszeń. Towarzyszyła temu szeroka kampania komunikacja promująca kanały zgłaszania i przybliżająca funkcjonalność aplikacji (wraz z instrukcją obsługi, popularnymi pytaniami i odpowiedziami). Do komunikacji dołączony był film promujący kanały whistleblowingowe w Banku.

Teraz pracownicy mają do dyspozycji łącznie cztery kanały do zgłaszania wątpliwości etycznych:

 • etyczny telefon zaufania do zgłaszania (w tym anonimowo) naruszeń przepisów prawa, zasad etycznych, przypadków korupcji, oszustw, prania pieniędzy, nieprzestrzegania procedur wewnętrznych, wycieków informacji chronionych, podejmowania nadmiernego ryzyka, fałszowania zapisów księgowych, oszustw finansowych, lekceważenia obowiązków kontrolnych czy manipulacji danymi;

 • relacyjny telefon zaufania przeznaczony do zgłaszania przejawów dyskryminacji, mobbingu, molestowania i innych naruszeń w relacjach pracowniczych, w tym naruszeń wartości i zachowań korporacyjnych;

 • specjalną skrzynkę mailową etyka@santander.pl;

 • aplikację KLAKSON – formularz online do zgłaszania wszystkich wymienionych powyżej zdarzeń.

Nasi pracownicy korzystają z dostępnych kanałów, by zgłaszać nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji. Każda sprawa została uważnie przeanalizowana i rozstrzygnięta.

 • 228

  zgłoszeń w 2020 roku

 • 251

  zgłoszeń w 2019 roku