Klienci i usługi – wstęp

SDG: 
Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

 • GRI:
 • 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Cyfryzacja i innowacje
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Cyfryzacja i innowacje
 • 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Cyfryzacja i innowacje
  Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Cyfryzacja i innowacje
 • 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla tematu raportowania: Cyfryzacja i innowacje
  Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla tematu raportowania: Cyfryzacja i innowacje
 • 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
  Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
 • Wskaźnik własny Liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej i internetowej
  Liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej i internetowej
 • Wskaźnik własny Liczba interakcji w kanałach zdalnych
  Liczba interakcji w kanałach zdalnych
 • Wskaźnik własny Liczba punktów dostępu banku w Polsce, w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez bank oraz placówki partnerskie
  Liczba punktów dostępu banku w Polsce, w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez bank oraz placówki partnerskie
 • ESG: E – Środowisko Nasze podejście do Środowiska
  Nasze podejście do Środowiska
 • ESG: S – Społeczeństwo Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
 • PRB 1 Zgodność Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
  Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
 • PRB 3 Klienci Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.
  Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.

Santander Bank Polska S.A. jest bankiem uniwersalnym świadczącym pełen zakres usług na rzecz:

 • klientów indywidualnych

 • małych i średnich firm

 • dużych przedsiębiorstw

 • korporacji

 • instytucji sektora publicznego

5 215 tys.

Klientów Santander Bank Polska S.A.

Jesteśmy dostępni dla klientów w:

 • oddziałach,
 • Centrach Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej,
 • placówkach partnerskich,
 • kanałach zdalnych.

Centra Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

 • Gdańsk
 • Szczecin
 • Bydgoszcz
 • Białystok
 • Poznań
 • Warszawa
 • Warszawa II
 • Zielona Góra
 • Leszno
 • Kalisz
 • Łódź
 • Lublin
 • Świdnica
 • Wrocław
 • Opole
 • Katowice
 • Bielsko-Biała
 • Kraków
 • Rzeszów

Placówki i oddziały

Placówki i oddziały

Santander Bank Polska S.A. 31.12.2020 31.12.2019
Oddziały (lokalizacje) Santander Bank Polska S.A. 468 515
Placówki partnerskie 138 134
Centra Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej 19 19
Bankomaty i wpłatomaty 731 777
Urządzenia dualne 930 923

Bankowość mobilna i internetowa – liczba klientów i interakcji w kanałach zdalnych

Bankowość mobilna i internetowa – liczba klientów i interakcji w kanałach zdalnych
Santander Bank Polska S.A. 31.12.2020 31.12.2019
Liczba klientów zarejestrowanych w Santander Internet (w tys.) 4 179* 4 424
Liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej, którzy w ostatnim miesiącu danego okresu sprawozdawczego przynajmniej raz logowali się do systemu (Internet lub mobile) (w tys.) 2 757 2 510
Liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej (Santander mobile) (w tys.) 1 865 1 577
Liczba firm zarejestrowanych w iBiznes24 (w tys.) 21 18
*Definicja tej pozycji została zmieniona w 2020 roku. Obejmuje liczbę klientów z podpisaną umową o dostęp do usług bankowości elektronicznej, w ramach której mogą korzystać z dostępnych produktów i usług.

 

 • 52,9%

  Klientów korzystających z kanałów zdalnych (internet, Santander mobile)

 • 2 756 510*

  Liczba klientów digital z co najmniej jednym logowaniem w ostatnim miesiącu roku 2020

 • 1 865 070

  Liczba klientów korzystających z Santander mobile

 • 322 678 759

  Liczba interakcji w kanałach
  zdalnych – transakcje mobile i
  internet

 • 881 636

  Średnia liczba transakcji wykonywanych dziennie przez klientów w kanałach zdalnych

 • 121,7 mln

  Liczba transakcji wykonanych w aplikacji mobilnej

*Liczba klientów digital, czyli logujących się do internetu lub mobile.

Nasza oferta jest kompleksowa i zaspokaja różne potrzeby klientów w zakresie: rachunków bieżących, osobistych oraz produktów kredytowych, oszczędnościowo-inwestycyjnych, rozliczeniowych, ubezpieczeniowych i kartowych.

Usługi finansowe obejmują:

 • zarządzanie gotówką,
 • obsługę płatności,
 • operacje na rynku kapitałowym, pieniężnym, dewizowym i transakcji pochodnych,
 • działalność gwarancyjną,
 • obsługę handlu zagranicznego,
 • działalność maklerską.

Nasi klienci mają dostęp do produktów oferowanych przez spółki Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska, takich jak:

 • fundusze inwestycyjne,
 • portfele aktywów,
 • produkty ubezpieczeniowe, leasingowe i faktoringowe.

Priorytety w 2020 r.

Pomaganie klientom indywidualnym i biznesowym w osiąganiu codziennych sukcesów jest naszą misją. Do wypełniania jej prowadzą wytyczone w Banku kierunki strategiczne. Aż pięć z sześciu z nich dotyczy klientów. Są to:

 • klientocentryczność
 • upraszczanie
 • omnikanałowość
 • ewolucja do otwartej platformy
 • bezpieczeństwo i zaufanie

Inkluzywna bankowość i Zielony Bank to filary na, których budujemy odpowiedzialną bankowość, dlatego szczegółowo opisaliśmy produkty i inicjatywy skierowane do poszczególnych grup klientów będące realizacją tych celów.

Priorytetowo traktujemy również rozwiązania z zakresu cyfryzacji, co jest spójne z naszymi celami biznesowymi i założeniem bycia bankiem omnikanałowym oraz planowaną ewolucją w stronę otwartej platformy. Doświadczenia minionego roku naznaczonego sytuacją pandemiczną potwierdziły też, że cyfryzacja jest mocno związana z dostępnością Banku w każdej sytuacji.

Obsługę klientów prowadzimy w ramach następujących pionów:

 • Pion Bankowości Detalicznej

 • Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

 • Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Każdej grupie klientów udostępniamy ofertę naszych spółek zależnych.