Nasza odpowiedź na wyzwania klimatyczne

Grupa Santander jest istotnym podmiotem europejskiego i światowego rynku finansowego, a będąc organizacją odpowiedzialną społecznie, implementuje wszystkie wypracowane na forach unijnych czy międzynarodowych wytyczne i chce być liderem zaangażowania w zrównoważony rozwój.

To regulatorzy wyznaczają kierunki transformacji poszczególnych sektorów, mimo to sam biznes, w tym banki, może i powinien podjąć działania, aby osiągnięcie celu ograniczenia emisji stało się realne.

Jako jeden z największych banków w Polsce, jesteśmy świadomi naszej roli w transformacji polskiej gospodarki i znaczenia, jakie dla tego procesu będą mieć nasze działania, polityki oraz udzielane finansowanie.

Santander Bank Polska S.A. zgodnie z przyjętą strategią odpowiedzialnej bankowości chce aktywnie uczestniczyć w transformacji polskiego sektora energetycznego na model niskoemisyjny. Dążenie do spełnienia celów porozumienia paryskiego jest bardzo ważnym elementem dla całej Grupy Santander. Ogłoszona w kwietniu 2021 roku strategia Net Zero i związane z tym zaprzestanie od 2030 roku finansowania spółek energetycznych, w których przychód wynikający z produkcji węgla energetycznego stanowi więcej niż 10%, jest kolejnym i naturalnym krokiem dla osiągnięcia tego celu.

Michał Gajewski,

Prezes Zarządu Santander Bank Polska S.A.