• GRI:
 • 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Cyfryzacja i innowacje
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Cyfryzacja i innowacje
 • 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Cyfryzacja i innowacje
  Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Cyfryzacja i innowacje
 • Wskaźnik własny Produkty i inicjatywy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
  Produkty i inicjatywy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 • Wskaźnik własny Główne działania na rzecz zwiększenia satysfakcji klienta
  Główne działania na rzecz zwiększenia satysfakcji klienta
 • PRB 3 Klienci Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.
  Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.

Wprowadziliśmy udogodnienia kredytowe i rozwiązania poprawiające płynność.

 • Umożliwiliśmy odroczenie spłaty raty kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej umów kredytowych na okres 3 lub 6 miesięcy (skorzystało 11,8 tys. klientów, kwota odroczonych rat wyniosła 236,7 mln zł).
 • Umożliwiliśmy bezpłatne odroczenie płatności rat leasingowych na okres 3 lub 6 miesięcy. Zawieszenie objęło część stałą, co oznacza, że w okresie karencji klient spłacał tylko część zmienną (odsetkową). Zawieszony kapitał został rozłożony proporcjonalnie na pozostały okres, a ostateczny okres umowy leasingu i termin spłaty nie uległ zmianie.
 • Zapewniliśmy automatyczne odroczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym na 2 miesiące bez pobierania prowizji za przedłużenie kredytu w rachunku bieżącym (skorzystało 6 743 klientów, a łączna wartość odroczonych kredytów to 845,94 mln zł).
 • Zawiesiliśmy obniżanie limitu w kredycie w rachunku bieżącym (skorzystało 405 klientów).
 • Wydłużyliśmy ostateczny terminu spłaty kredytu o 6 miesięcy dla klientów, którzy skorzystali z karencji (skorzystało 1 458 klientów).
 • Obniżyliśmy o 50% raty kapitałowe płatne w najbliższych 12 miesiącach, z jednoczesnym wydłużeniem okresu kredytowania o 12 miesięcy (skorzystało 654 klientów).
 • Wdrożyliśmy wniosek o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR w bankowości internetowej dla firm (53 tysiące naszych klientów firmowych i korporacyjnych otrzymało ponad 9,5 mld zł).
 • Zwolniliśmy klientów z opłaty za Konto Firmowe Godne Polecenia przez 3 miesiące (z promocji skorzystało 82,1 tys. klientów, łączna kwota umorzeń opłat 1,59 mln zł).
 • Zwolniliśmy klientów banku, na których działalność najpoważniej wpłynął COVID-19, z opłat stałych za korzystanie z terminali.
 • Odroczyliśmy termin zapłaty składki rocznej za ubezpieczenie Biznes Gwarant przy kredytach ratalnych oraz wydłużyliśmy okres ochrony ubezpieczeniowej do kredytów w rachunku bieżącym.
 • Czasowo zawiesiliśmy pobieranie od klientów MŚP prowizji za zarządzanie oraz prowizji za nieutrzymanie wpływów.

Rozwinęliśmy zdalne kanały obsługi.

 • Wprowadziliśmy sprzedaż ubezpieczenia Partner w Biznesie i Partner w Biznesie Plus przez telefon/e-mail.
 • Rozwinęliśmy funkcjonalność usługi Poczta 2.0. Umożliwiliśmy tym samym zawieranie umów na odległość i zdalne prowadzenie procesów dostępnych dotąd tylko w oddziale.
 • Udostępniliśmy wybranym klientom Smart Loans na klik przez internet. Oferta umożliwiała skorzystanie z kredytu w rachunku bieżącym w wysokości od 5 000 zł do 100 000 zł, ale nie więcej niż kwota dostępna bez weksla. W 2021 roku tę ofertę rozwiniemy.
 • Wprowadziliśmy nowe eUsługi dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Mini Firma: eFaktoring, eWindykacja, eUmowy, dostarczane przez partnerów zewnętrznych.

eFaktoring

Finansowanie faktur online, czyli idealny sposób na poprawę płynności finansowej firmy. Dostawca: NFG S.A.

Korzyści dla klienta:

 • nie musi czekać, aż kontrahent zapłaci fakturę,
 • gotówkę ma na koncie nawet w 5 minut,
 • może sfinansować 100% wartości faktury netto lub jej część.
 • 177

  integracji

 • 4 mln

  finansowania

eWindykacja

Usługa umożliwiająca odzyskiwanie należności z przeterminowanych faktur. Klient załącza zaległą fakturę do systemu, a resztą zajmuje się dostawca usługi. Dostawca: BEST S.A.

Korzyści dla klienta:

 • płaci tylko za efekt, czyli prowizja naliczana jest od kwoty odzyskanych pieniędzy,
 • ma gwarancję bezpiecznych i etycznych negocjacji,
 • odzyskuje pieniądze przy zachowaniu dobrych relacji z kontrahentami.
 • 2 331

  integracji

 • 465 tys.

  wartość faktur

eUmowy

Narzędzie do zawierania umów przez internet: generowania treści, negocjowania warunków, potwierdzenia ich zawarcia oraz weryfikacji tożsamości kontrahentów. Dostawca: LawBiz Technology Sp. z o.o.

Korzyści dla klienta:

 • nie musi drukować dokumentów i składać tradycyjnego podpisu,
 • ma pewność, że szablony umów są aktualne i zgodne z obowiązującym prawem oraz nie zawierają kruczków prawnych,
 • ma dostęp do swoich umów 24/7,
 • usługa jest darmowa dla klientów firmowych Santander, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i korzystają z Mini Firma.

Ułatwiliśmy klientom instalację terminali płatniczych.

 • Wdrożyliśmy w pełni zdalny procesu zakupu i instalacji terminali płatniczych. Wystarczyło wypełnić odpowiedni formularz lub zadzwonić na infolinię Banku. Umowa o narzędzie trafiała na e-mail klienta, a ten mógł dokument zaakceptować zdalnie. Następnie terminal dostarczał klientowi kurier, a przeszkolenie z obsługi terminala przeprowadzał w rozmowie telefonicznej przedstawiciel firmy Elavon.
 • Przedłużyliśmy bezpłatne korzystanie z terminala w okresie zamkniętym w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego.

Wraz z zewnętrznymi partnerami realizowaliśmy działania zwiększające wiedzę na temat tarczy antykryzysowej.

 • Zapewniliśmy wsparcie naszym klientom współpracując z firmą inFakt.

Uruchomiliśmy bezpłatną infolinię, w ramach której klienci mogli porozmawiać z księgowym i uzyskać informacje o rządowych rozwiązaniach osłonowych, zasiłkach dla przedsiębiorców czy możliwości zdalnej obsługi księgowej.

Zorganizowaliśmy dwa webinary, podczas których doradca podatkowy inFakt przedstawiał rozwiązania tarczy antykryzysowej oraz odpowiadał na pytania przedsiębiorców.

Webinar 31.03.2020

 • 3 tys.

  uczestników spotkania na żywo

 • 59 tys.

  wyświetleń webinaru

Webinar 20.04.2020

 • 3 tys.

  uczestników spotkania na żywo

 • 16 tys.

  wyświetleń webinaru

 • Zaoferowaliśmy szczególne wsparcie dla firm dotkniętych pandemią (Tarcza Finansowa PFR 1.0, Tarcza Finansowa PFR 2.0).

Umożliwiliśmy naszym klientom wnioskowanie o subwencję z Tarczy Finansowej PFR 1.0 oraz PFR 2.0 w bankowości elektronicznej. Doradcy aktywnie informowali przedsiębiorców o możliwościach otrzymania subwencji i pomagali w wypełnianiu wniosków, a także wspierali ich w procesie reklamacyjnym w stosunku do PFR oraz w pozyskiwaniu wszelkich dokumentów i oświadczeń.

Tarcza PFR 1.0

 • 52 664

  klientów, którzy skorzystali z subwencji

 • 9 535,5 mln zł

  łączna kwota pomocy

 • 16%

  udział banku w wypłaconych subwencjach

Tarcza PFR 2.0

 • 7 159

  klientów, którzy skorzystali z subwencji

 • 1 164,7 mln zł

  łączna kwota pomocy

 • Wprowadziliśmy poręczenia wadialne oferowane przez POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych. Od października 2020 roku dzięki tej dodatkowej usłudze przedsiębiorcy nie blokują środków własnych na czas rozstrzygnięcia przetargu. Z rozwiązania mogą skorzystać osoby, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze. Każdy klient otrzymuje automatycznie odnawialny limit w wysokości 50 000 zł na okres 30, 60, 90 lub 120 dni. Przedsiębiorcy mogą aplikować o poręczenia wadialne przez stronę santander.pl/ewadia. Proces jest całkowicie zdalny, trwa kilka minut, a udzielane poręczenia wadialne są akceptowane we wszystkich przetargach publicznych w kraju.