Zielona oferta

SDG: 
Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

 • PRB 2 Wpływ Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.
  Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.
 • ESG: E – Środowisko Nasze podejście do Środowiska
  Nasze podejście do Środowiska
 • KE/TCFD Możliwości związane z zasobooszczędnością, oszczędnościami kosztów, zastosowaniem niskoemisyjnych źródeł energii, rozwojem nowych produktów i usług, dostępem do nowych rynków oraz budowaniem odporności w całym łańcuchu wartości
  Możliwości związane z zasobooszczędnością, oszczędnościami kosztów, zastosowaniem niskoemisyjnych źródeł energii, rozwojem nowych produktów i usług, dostępem do nowych rynków oraz budowaniem odporności w całym łańcuchu wartości
 • KE/TCFD Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu
  Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu

Bank razem z klientami wspiera transformację energetyczną

W ramach realizacji strategii Responsible Banking Bank aktywnie wspiera transformację polskiego sektora energetycznego na model zeroemisyjny.

Jako pierwsza instytucja w Polsce zaoferowaliśmy rozwiązania finansowe oparte na zasadach ESG (Environmental, Social, Governance) czy SDG (Sustainable Development Goals). Są to m.in. zielone obligacje, kredyty i obligacje ESG-linked czy transakcje zabezpieczające ryzyko zmienności stóp procentowych, oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy także zaangażowani w finansowanie farm wiatrowych i solarnych – w 2020 roku uczestniczyliśmy m.in. w największym dotychczas w Polsce finansowaniu portfela farm fotowoltaicznych. Aktywnie bierzemy udział w transformacji polskiego sektora energetycznego – w najbliższych latach będziemy nadal finansować przejście z energetyki węglowej na zielone źródła energii.

Michał Gajewski,

Prezes Zarządu Santander Bank Polska S.A

Więcej o „zielonym” finansowaniu przeczytasz w podrozdziale Wpływ na klimat.

Nasza zielona oferta

W 2020 roku Santander Leasing osiągnął rekordowe wyniki w zrealizowaniu „zielonych inwestycji” w wysokości 423 mln zł.

 • Promujemy zakup samochodów hybrydowych i elektrycznych – na początku 2020 roku Santander Leasing wprowadził oferty promocyjne: leasing 100% dla samochodów elektrycznych oraz leasing 102% dla samochodów hybrydowych.
 • Uprościliśmy finansowanie OZE.
 • Santander Leasing S.A. oferuje produkt SolarLease, który umożliwia klientom finansowanie instalacji fotowoltaicznych w formie leasingu lub pożyczki. Od lutego 2020 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą czy rolniczą mogą otrzymać od Santander Leasing atrakcyjne finansowanie niezależnie od miejsca montażu instalacji. Oferta zakłada udział własny klienta już od 10% wartości instalacji przy okresie finansowania sięgającym od 12 do nawet 72 miesięcy. Przedmiotem finansowania mogą być objęte instalacje fotowoltaiczne o mocy od 10 kW do 50 kW o łącznej wartości od 15 do 300 tys. zł netto.
 • Klientom firmowym oferujemy kredyt z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego pod nazwą gwarancja Biznesmax. Jest on udzielany między innymi na wsparcie inwestycji z efektem ekologicznym oraz na finansowanie dla firm, które takie inwestycje zrealizowały w ostatnich pięciu latach. Produkt cieszy się dużym zainteresowaniem firmowych klientów i ułatwia instalację fotowoltaiki lub zakup urządzeń o podwyższonych normach środowiskowych, które pomagają zmniejszyć zużycie surowców czy energii.

Opracowujemy także produkt, który pomoże rozwinąć nie tylko sieć przydomowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, ale także wielostanowiskowych stacji komercyjnych.