Dbanie o samopoczucie pracowników w pandemii

SDG: 
Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Jesteśmy odpowiedzialni za to, by nasi pracownicy czuli się dobrze w pracy i byli pełni zdrowia. W czasie pandemii COVID-19, ramach programu BeHealthy, podjęliśmy szereg działań wspierających pracowników w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.

 • GRI:
 • 403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów
  Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów
 • 403-6 Promocja zdrowia
  Promocja zdrowia
 • ESG: S – Społeczeństwo Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
 • Już w pierwszych dniach lockdownu w marcu 2020 roku podjęliśmy inicjatywy zorientowane na wsparcie psychiczne pracowników w sytuacji pandemicznej.
 • Poszerzyliśmy także zakres programu BeHealthy, którego celem jest promocja zdrowego trybu życia oraz idei work-life balance.

Więcej informacji o programie BeHealthy i jego założeniach tutaj.

Pandemia znalazła również odzwierciedlenie w ofercie benefitów dla naszych pracowników – w ramach systemu kafeteryjnego MyBenefit mogli korzystać np. z bonów turystycznych z odroczonymi terminami ważności czy posiłków z dostawą do domu.