Polityka reklamacyjna

Do procesu reklamacyjnego podchodzimy zgodnie z zasadą klientocentryczności. Spełniamy wymogi regulacyjne, ale też reagujemy na oczekiwania klientów związane z każdym etapem reklamacji. Wiedzę o potrzebach oraz wskazówki, jak możemy usprawnić obsługę w tym zakresie czerpiemy z badań przeprowadzanych po zakończonym procesie reklamacyjnym.

W Banku do dyspozycji klientów jest Rzecznik Klienta, który reprezentuje interesy klientów w sprawach reklamacyjnych. Klient może się nie zgadzać z decyzją dotyczącą swojego zgłoszenia i przysługuje mu prawo zwrócenia się do rzecznika o ponowne zajęcie się sprawą.

Klienci mogą składać reklamacje:

 • w usługach bankowości elektronicznej, w tym poprzez wideorozmowę i czat

 • telefonicznie

 • w oddziałach

 • pocztą tradycyjną

W 2020 r. 61% klientów zgłosiło reklamację zdalnie (telefonicznie lub w bankowości internetowej, w tym poprzez wideo-rozmowę i czat).

Odpowiedzi na reklamacje przekazujemy:

 • w bankowości internetowej

 • listem

 • SMS-em

W 2020 r. 77% odpowiedzi przekazaliśmy elektronicznie.

Klientom przekazujemy również SMS-owe komunikaty statusowe. Informujemy w nich:

 • o przyjęciu zgłoszenia

 • o tym, że sprawa wymaga więcej czasu (gdy rozpatrzenie potrwa dłużej niż siedem dni)

 • o zamknięciu sprawy i sposobie przekazania odpowiedzi

Działania w obszarze polityki reklamacyjnej w 2020 r.

 • Opracowaliśmy nowe wzory odpowiedzi na reklamacje dla wszystkich typów spraw klientów zgodnie ze standardem prostego języka. Zmieniliśmy układ treści i wygląd szablonów tak, aby były przejrzyste i czytelne.
 • Kontynuowaliśmy rozszerzanie uprawnień doradców do przekazywania klientom decyzji o uznaniu reklamacji w ściśle określonych przypadkach już podczas przyjmowania zgłoszenia.
 • Zwiększyliśmy zakres robotyzacji w procesie reklamacyjnym.

17%

spraw zostało rozpatrzonych „od ręki” przez naszych pracowników na podstawie posiadanych uprawnień. Oznacza to, że klient od razu po złożeniu reklamacji otrzymał decyzję, a w przypadku, kiedy było konieczne zasilenie konta, zrealizowaliśmy je maksymalnie w ciągu trzech dni od przekazania decyzji.

84%

prostych spraw rozwiązaliśmy w ciągu jednego dnia roboczego, a 95% w ciągu dwóch dni roboczych. W procesach reklamacyjnych korzystamy z robotyzacji, która pozwala na znaczne przyśpieszenie powtarzalnych czynności.

Plany na 2021 rok

 • Będziemy kontynuować prace nad rozszerzaniem uprawnienia doradców do przekazywania klientom decyzji o uznaniu reklamacji już podczas przyjmowania zgłoszenia (w ściśle określonych przypadkach).
 • Nadal będziemy pracować nad upraszczaniem języka i empatyzacją odpowiedzi.
 • Planujemy kontynuować rozwój robotyzacji.