Przed polskim sektorem bankowym nadal wiele wyzwań. Ale niezależnie od nich Grupa Santander Bank Polska, w tym Bank nadal będą konsekwentnie realizować swoją Agendę Odpowiedzialnej Bankowości, prowadząc ambitne i zaawansowane projekty w obszarze ESG.

SDG’s promowane przez Bank: