Najważniejsze projekty grantowe Fundacji

Logo Santander Fundacja
  • GRI:
  • Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznegoWskaźnik własny
    Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego

Programy grantowe Fundacji w liczbach w 2022 r.:

  • 73 organizacje otrzymały wsparcie w ramach programów grantowych

  • 49 753 beneficjentów programów grantowych,

  • 1 450 000,00 zł przeznaczone na wszystkie programy grantowe.

Haki na Cyberataki

I edycja Konkursu grantowego Haki na Cyberataki została rozstrzygnięta pod koniec lutego 2022 roku. Wpłynęło 40 wniosków, spośród których nagrodzono 15 projektów. Organizacjom przyznano 6 grantów po 100 tys. zł. a 9 organizacji otrzymało po 50 tys. zł.

W tegorocznej edycji programu granty zostały przeznaczone na dofinansowanie projektów, które mają na celu zwiększenie wiedzy na temat bezpieczeństwa finansów osobistych, w tym bezpiecznego bankowania, a także świadomości możliwych zagrożeń i znajomości zasad, które pozwolą się przed nimi chronić.

Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

Celem programu jest wprowadzenie zmian w lokalnym środowisku, edukacja ekologiczna oraz integracja mieszkańców. Doceniamy oryginalne inicjatywy ekologiczne wynikające z potrzeb społecznych. W tym roku nagrodziliśmy 20 organizacji grantami w wysokości po 10 000 złotych. W ramach projektu powstały między innymi ogrody wertykalne, parki kieszonkowe, ogrody deszczowe, roślinne murale oraz zielone biblioteki i przystanki komunikacji miejskiej.