• GRI:
 • Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów)3-3
  Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów)
 • Liczba oddziałów Banku z certyfikatem Obsługa Bez BarierWskaźnik własny
  Liczba oddziałów Banku z certyfikatem Obsługa Bez Barier
 • Suplement sektorowy GRIFS 14
  Suplement sektorowy GRI

Temat z Matrycy Istotności: Inkluzywna i zrównoważona bankowość

Nasza oferta, obsługa i system przekazywania informacji są dostosowane do potrzeb wszystkich klientów. Nasze usługi są dostępne w tradycyjnych placówkach, kanałach cyfrowych, a dodatkowo posiadamy sieć urządzeń samoobsługowych. Dostępność zwiększamy między innymi realizując program „Obsługa bez barier”, którego celem jest zapewnienie dostępu do oferty Banku klientom posiadającym indywidualne potrzeby, m.in. osobom z niepełnosprawnościami i seniorom, stanowiący element dostosowania banku do wymogów wynikających z Dyrektywy ws. dostępności do produktów i usług. Dzięki nowoczesnym technologiom systematycznie zwiększamy możliwość zdalnego korzystania z produktów i usług. Dbamy jednocześnie o zapewnienie odpowiednich warunków dla klientów w tradycyjnych placówkach bankowych.

Wspieramy inkluzywne i różnorodne środowisko pracy poprzez realizację projektu „Różnosprawni”, którego celem jest przygotowanie organizacji do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i zwiększanie świadomości ich potrzeb.

Nasz Bank jest członkiem-założycielem Business Accessibility Forum. Inicjatywa ta służy popularyzacji rozwiązań zwiększających dostępność usług i wypracowaniu wspólnego stanowiska członków w sprawie wdrożenia unijnej dyrektywy o dostępności produktów i usług do polskiego porządku prawnego.

 • Jak zapewniamy dostępność naszych usług i produktów*:

 • We wszystkich oddziałach i placówkach partnerskich obowiązują standardy „Obsługi bez barier”, stanowiące wsparcie obsługi klientów z indywidualnymi potrzebami. Nasze placówki są wyposażone w mini lupy oraz ramki, które ułatwiają składanie podpisów osobom niewidomym i słabo widzącym oraz stanowiska z pierwszeństwem obsługi. W każdej placówce można połączyć się online z doradcą posługującym się polskim językiem migowym (PJM). Jest to możliwe także w przypadku korzystania z aplikacji Santander mobile, usług Santander internet i naszej strony internetowej.

 • Nasze bankomaty posiadają funkcje ułatwiające korzystanie osobom z niepełnosprawnościami, między innymi udźwiękowienie (tzw. mówiące bankomaty), możliwość przełączenia ekranu w tryb wysokiego kontrastu lub jego wygaszenia oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a. 96% z 1400 naszych bankomatów ma co najmniej jedno takie udogodnienie.

 • 40% oddziałów Banku (153 placówki) posiada certyfikat dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

 • W Multikanałowym Centrum Komunikacyjnym (Contact Center) Banku klient może zidentyfikować się korzystając z biometrii głosowej. Klienci dzwoniący pod numer 1 9999 mogą skorzystać z usługi Call Steering. CS to inaczej IVR głosowy – technologia pozwalająca rozpoznawać i interpretować mowę ludzką. Lektor pyta klienta, o czym chciałby porozmawiać – i na podstawie jego odpowiedzi łączy z odpowiednim doradcą. CS tworzy zarządzane głosem, nowoczesne, intuicyjne środowisko IVR dla Klienta, skraca czas połączeń, czas dotarcia Klienta do Doradcy i zwiększa jego satysfakcję.

 • Mamy w ofercie karty z tzw. blind notch, czyli wycięciem z boku, które ułatwia użytkowanie między innymi osobom z niepełnosprawnością wzrokową, np. w bankomatach lub podczas dokonywania płatności.

 • Pięć oddziałów wyposażyliśmy w ścieżki dotykowe, system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT oraz tzw. mapę tyflograficzną, czyli plan oddziału z naniesionymi wypukłościami odzwierciedlającymi obiekty z otoczenia i opisami w alfabecie Braille’a wraz z dzwonkiem przywołującym pracowników oddziału. Rozwiązania te ułatwiają orientację przestrzenną w placówce i zwiększają poziom bezpieczeństwa osób niewidomych.

 • Rozwijamy bankowość internetową i mobilną pod kątem dostępności dla klientów z niepełnosprawnościami, oferując logowanie do aplikacji mobilnej za pomocą Face ID i Touch ID.

 • W 44 oddziałach znajdują się przenośne pętle indukcyjne, czyli urządzenia, które ułatwiają prowadzenie rozmowy klientom niedosłyszącym, korzystającym z aparatów słuchowych. Wdrożyliśmy również procedury składania oświadczeń woli w przypadku klientów niemogących czytać i/lub pisać.

*Dane ilościowe – stan na 10 grudnia 2022 roku

Obsługa bez barier – wyniki naszych działań (stan na 10.12.2022 r. i 31.12.2021 r.)

 • GRI:
 • Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów)3-3
  Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów)
 • Liczba oddziałów banku z certyfikatem Obsługa Bez BarierWskaźnik własny
  Liczba oddziałów banku z certyfikatem Obsługa Bez Barier
Obsługa bez barier – wyniki naszych działań
Wskaźnik 2022 2021
Liczba placówek z certyfikatem „Oddział bez barier” 153 157
Liczba oddziałów wyposażonych w przenośne pętle indukcyjne 44 37
Liczba pracowników oddziałów Banku przeszkolonych z zasad obsługi klientów z różnymi potrzebami (szkolenia stacjonarne i e-learningowe) 4 083 osób objętych szkoleniami zdalnymi, ok. 100 osób biorących udział w stacjonarnych spotkaniach szkoleniowych 4 037 zaliczeń szkoleń
e-learningowych, ok. 250 osób biorących udział w szkoleniach zdalnych
Liczba audytów dostępności zrealizowanych we współpracy z Fundacją TUS, zgodnie z metodologią niepelnosprawnik.pl 6 14

Nasze reklamy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową. Filmy na stronie Programu „Obsługa bez barier” oraz na kanale YouTube Banku dostępne są w wersji z napisami, audiodeskrypcją (narrator) oraz tłumaczem polskiego języka migowego.