Edukacja

Edukacja jest podstawą naszego zaangażowania społecznego, a najważniejszy program w tym obszarze to Santander Universidades globalnie realizowany przez całą Grupę Banco Santander S.A.

Jego celem jest:

 • wspieranie procesu kształcenia – chcemy wyrównywać szanse młodych ludzi na dostęp do dobrej jakości wykształcenia;

 • wspieranie przedsiębiorczości – chcemy pomagać we wdrażaniu dobrych pomysłów w biznesie;

 • wspieranie młodych ludzi wchodzących na rynek pracy – chcemy pomagać im w zdobywaniu kompetencji poszukiwanych przez pracodawców.

Podstawą programu Santander Universidades jest platforma stypendialna, która daje dostęp osobom powyżej 18. roku życia do projektów edukacyjnych finansowanych przez Grupę Banco Santander S.A. Osoby zainteresowane zdobywaniem nowych kompetencji mogą korzystać z programów oferowanych przez różne organizacje – nie tylko polskie, lecz również hiszpańskie, niemieckie czy angielskie.

W Polsce Santander Universidades współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi w różnych miastach, gdzie ma swoje punkty kontaktowe. Umożliwiamy współpracę biznesu ze środowiskiem akademickim, przyczyniamy się do podnoszenia jakości procesu kształcenia i przystosowania młodych ludzi do potrzeb rynku pracy.

Santander Universidades w Polsce w 2022 r.

 • Liczba uczelni: 61

  • Budżet przeznaczony na
   Santander Universidades:
   1,9 mln zł

 • Liczba stypendiów: 5 915

 • Liczba użytkowników platformy stypendialnej Santander Scholarship96 551

Santander Universidades na świecie w 2022 r.

 • Liczba uczelni i krajów, w których funkcjonują Santander Universidades: ponad 1000 partnerskich instytucji w 15 państwach

 • Liczba stypendiów od początku trwania programu: ponad 790 tys.

 • Budżet przeznaczony na działania od początku trwania programu: 2,1 mld euro

Cyberbezpieczeństwo

Od 2017 roku nasz Bank jest partnerem projektu edukacyjnego „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni” koordynowanego przez Warszawski Instytut Bankowości. Celem tego projektu jest poprawa świadomości bezpieczeństwa w sieci oraz rozwijanie praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem nowych technologii.

Szczegółowe informacje na temat projektu „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni” przedstawiono na stronie cyber.wib.edu.pl.