Najważniejsze działania Fundacji Santander

Logo Santander Fundacja

Fundacja Santander powstała w 1997 roku. W ciągu 25 lat działalności zainicjowała i przeprowadziła większość programów zaangażowania społecznego realizowanych w Banku. Do zadań Fundacji należą:

  • troska o ekologię,
  • wspomaganie rozwoju lokalnych społeczności,
  • wspieranie dzieci i młodzieży,
  • rozwijanie wiedzy dotyczącej bezpiecznego bankowania.

Program stypendialny

Od 2018 roku Fundacja Santander prowadzi program stypendialny wspierający dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną. Najzdolniejsi uczniowie klas 7. i 8. szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych otrzymują roczne stypendium w kwocie 5 tysięcy złotych.

Stypendium to stanowi nagrodę za wyniki w nauce i jest motywacją do dalszej pracy i osiągania jeszcze lepszych wyników.

Lodówka na medal

Projekt „Lodówka na medal” którego partnerem jest Fundacja Santander to reakcja na zjawisko marnowania żywności i próba przeciwdziałania jego wpływowi na klimat. Wolontariusze Fundacji odwiedzają szkoły na terenie całej Polski i prowadzą warsztaty z zakresu racjonalnego gospodarowania żywnością dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat.

  • 1 920 przeszkolonych dzieci

  • 90 przeprowadzonych lekcji

Więcej informacji o projekcie: https://fundacja.santander.pl/lodowka-na-medal/.

Senior Samodzielny i Bezpieczny w Sieci

Seniorzy są grupą szczególnie narażoną na ataki internetowych oszustów. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych, Fundacja Santander organizuje cykl warsztatów dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu i elektronicznych usług bankowych. Zajęcia prowadzone są w całej Polsce przez wolontariuszy Fundacji oraz policjantów.