Pobierz
raport

Realizacja naszej strategii ESG jest i będzie dla nas priorytetem zarówno w codziennej pracy, jak i w planowaniu długoterminowym.

SDG’s promowane przez Bank: