Kultura organizacyjna

W Grupie Santander Bank Polska działamy zgodnie z ideą „Santander Way” określającą cel i sposoby naszego funkcjonowania. Nasze trzy wartości korporacyjne – Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie – są naszym zobowiązaniem – zarówno wobec klientów, którym oferujemy usługi finansowe, jak i pracowników, których zatrudniamy w spółkach Grupy.

Codzienne funkcjonowanie Grupy wspiera zestaw pożądanych zachowań korporacyjnych. Ich akronim „T.E.A.M.S” (z ang. zespoły) jednoznacznie wskazuje nasze priorytety – największy nacisk kładziemy na ludzi, największą uwagę skupiamy na ludziach, zarówno w naszych zespołach, jak i wśród klientów.

 • Think customer – Myślę o kliencie
 • Embrace change – Angażuję się w zmiany
 • Act now – Podejmuję działania
 • Move together – Współpracuję
 • Speak up – Zabieram głos

Wartości, wraz z korporacyjnymi wizją i misją, od wielu lat tworzą spójną i stabilną kulturę organizacyjną w Grupie Santander Bank Polska.

 • Misja – Pomaganie klientom i pracownikom w osiąganiu codziennych sukcesów.
 • Wizja – Najlepsza otwarta platforma usług finansowych, działająca odpowiedzialnie i ciesząca się trwałą lojalnością pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczeństwa.
 • Wartości:
  • Przyjazny
  • Rzetelny
  • Dla Ciebie

Kulturę organizacyjną Grupy Santander Bank Polska w 2023 roku określały:

 • „Generalny Kodeks Postępowania”, który określa standardy etyczne oraz zasady postępowania, którymi w swoich działaniach powinny kierować się wszystkie osoby zatrudnione w Grupie Santander Bank Polska1,
 • „Polityka zrównoważonego rozwoju”, która wskazuje na istotność tworzenia wartości dla pracowników (zastąpiona w październiku 2023 r. przez „Politykę odpowiedzialnej bankowości i zrównoważonego rozwoju”),
 • „Polityka kultury organizacyjnej Grupy Santander Bank Polska”,
 • trzy wartości korporacyjne – Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie,
 • postawy zgodne z T.E.A.M.S

1 Więcej o „Generalnym Kodeksie Postępowania” znajduje się w części dotyczącej wartości i etyki.

DOBRA PRAKTYKA

Co roku w całej Grupie Banco Santander obchodzimy Santander Week, który jest świętem wszystkich pracowników. W trakcie wydarzenia każdy dzień tygodnia jest skupiony wokół wzmacniania wartości jednego z zachowań T.E.A.M.S.

W trakcie Santander Week 2023 r. w Polsce zorganizowaliśmy 14 wydarzeń, w których wzięło udział niemal 1500 pracowników banku. Inicjatywy odbywały się hybrydowo, online i stacjonarnie w 4 lokalizacjach (Warszawa, Poznań, Wrocław, Lublin). “Santander Week” zakończyliśmy wydarzeniem „Family Day”, w które zaangażowali się pracownicy centrali, oddziałów Banku i placówek partnerskich.