Benefity

 • GRI:
 • Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym401-2
  Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym

Niezależnie od wymiaru etatu pracownicy Grupy Santander Bank Polska zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę otrzymują świadczenia pozapłacowe. Poniżej przedstawiamy świadczenia oferowane przez poszczególne spółki Grupy:

Benefity
Grupa: Benefity:
Santander Bank Polska S.A.
 • prywatna opieka medyczna
 • system kafeteryjny
 • dofinansowanie do karty Multisport
 • pożyczki na cele remontowe i mieszkaniowe
 • zapomogi- wsparcie dla osób w trudnej sytuacji życiowo-materialnej
 • wsparcie dla rodziców: dofinansowanie do wypoczynku dzieci, wyprawki szkolnej opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i przedszkolach z ZFŚS
 • dofinansowanie do wypoczynku dla emerytów bankowych raz w roku
 • świadczenia dla osób z niepełnosprawnością
 • dodatek finansowy na cele prozdrowotne, 2 dni wolnego dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności i całkowita praca zdalna dla tych osób (tam gdzie organizacja i rodzaj pracy na to pozwala)
Santander Consumer Bank S.A.
 • prywatna opieka medyczna
 • ZFŚS:
  • karta Multisport
  • pożyczki na cele remontowe i mieszkaniowe
  • zapomogi – wsparcie dla osób w trudnej sytuacji życiowo-materialnej (także emerytów)
  • dofinansowanie do wypoczynku dzieci
  • dofinansowanie na Dzień Dziecka
  • dofinansowanie na Święta Bożego Narodzenia (także emerytów)
 • dofinansowanie wypoczynku tzw „wczasy pod gruszą” (także emerytów)
 • Świadczenia dodatkowe wynikające ze stażu pracy:
  • dodatkowe, płatne dni wolne – od 1 do 5 dni ( ilość zwiększa się co 5 lat od 5 lat stażu)
  • upominek stażowy (co 5 lat od 10 lat stażu)
  • upominek przy przejściu na emeryturę
Santander TFI S.A.
 • prywatna opieka medyczna
 • wsparcie psychologiczne
 • dofinansowanie polisy ubezpieczeniowej
 • karta sportowa
 • dodatkowy czas wolny
Santander Factoring sp. z o. o.
 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie grupowe
 • nauka języka angielskiego
 • karta sportowa
 • refundacja okularów
Santander Leasing S.A.
 • prywatna opieka medyczna
 • karta Multisport,
 • kafeteria MyBenefit,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • nauka języka angielskiego,
 • nauka języka hiszpańskiego,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • usługi finansowe,
 • dofinansowanie do soczewek lub okularów.