• GRI:
 • Zgodność z przepisami prawa i regulacjami 2-27
  Zgodność z przepisami prawa i regulacjami
 • Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach417-2
  Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach
 • Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej417-3
  Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej
 • Całkowita liczba przypadków dyskryminacji 406-1
  Całkowita liczba przypadków dyskryminacji
 • Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze415-1
  Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze

W 2023 roku w Grupie Santander Bank Polska odnotowaliśmy:

 • 0 przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach,
 • 0 przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej,
 • 0 istotnych kar i sankcji z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami,
 • 0 przypadków dyskryminacji,
 • 12 istotnych przypadków fraudów pracowniczych, w wyniku których Bank rozwiązał umowę o pracę z uzasadnieniem art. 52 Kodeksu Pracy,
 • 0 zł darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze.
 • 17 859 pozwów dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty CHF o wartości przedmiotu sporu 6,2 mld zł (wobec 12 225 spraw o wartości przedmiotu sporu 3,6 mld zł wg stanu na 31 grudnia 2022 r.), w tym zawierają się 2 pozwy zbiorowe objęte ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

W Banku identyfikacja niezgodności z przepisami prawa i regulacjami jest ciągłym procesem nadzorowanym przez komórkę ds. zgodności Banku. Na proces składa się: informowanie o istotnych zmianach w przepisach prawa i wytycznych, monitorowanie wdrażania projektów regulacyjnych, akceptacja nowych produktów i istotnych zmian w produktach, weryfikacja bieżąca wzorców umownych, komunikacji i reklamy, procedur i szkoleń, oraz cykliczny monitoring procesów i produktów.