Najważniejsze działania i projekty grantowe Fundacji Santander

 • GRI:
 • Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny203-2
  Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny
 • Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego/rokWskaźnik własny
  Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego/rok
 • Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznegoWskaźnik własny
  Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego

Fundacja Santander powstała w 1997 roku. w ciągu ponad 26 lat działalności zainicjowała i przeprowadziła większość programów zaangażowania społecznego realizowanych w Banku.

Do zadań Fundacji należą:

 • troska o ekologię,
 • wspomaganie rozwoju lokalnych społeczności,
 • wspieranie dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie wiedzy dotyczącej bezpiecznego bankowania.

W 2023 r. Fundacja Santander Bank Polska S.A. zrealizowała z partnerami społecznymi umowy darowizny o charakterze*:

 • edukacyjnym, budżet: 578 197,00 zł,
 • charytatywnym, budżet: 801 345,21 zł,
 • kulturalnym, budżet: 28 500,00 zł.

* Raport według danych wstępnych na dzień 31.12.2023 r. Pełna wersja sprawozdania finansowego z działalności Fundacji Santander dostępna będzie od 30.06.2024 r. na stronie www.fundacja.santander.pl.

Program Stypendialny

Prowadzony od 2018 roku Program Stypendialny przyczynia się do rozwoju talentów i ułatwiania kształcenie na wysokim poziomie. Przyznawane stypendium jest nagrodą za trud włożony w naukę i jednocześnie motywacją do dalszej pracy. Wysokość wsparcia to 10 tys. zł w roku szkolnym. W edycji 2023/2024 wpłynęło 4 960 wniosków, spośród których wybrano 37 stypendystów.

Podwójna Moc Pomagania

W 2023 roku podczas akcji charytatywnej „Podwójna Moc Pomagania” zbierano środki na rozwój i funkcjonowanie czatu zaufania prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Czat działa przy ogólnopolskim telefonie zaufania 116 111 i umożliwia dzieciom i młodzieży dyskretny kontakt z psychologami. Wpłaty na konto Fundacji były podwajane i zebrano łącznie ponad 700 tys. zł. Dzięki dofinansowaniu od 1 sierpnia do 30 grudnia w rozmowach na czacie wsparcie otrzymało 3 147 dzieci.

Program grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”

Celem programu jest zmiana najbliższego otoczenia, a w ramach projektów powstają m.in. mini-parki, rewitalizacje ogródków jordanowskich, czy ogrody deszczowe. Kryteriami udziału inicjatyw ekologicznych w programie jest ich realizacja w przestrzeni publicznej oraz przeznaczenie dla dzieci i młodzieży.

W 2023 roku zaplanowanych zostało 20 grantów w wysokości po 10 tys. zł, do końca roku wypłaconych zostało 15 z nich.

 • Budżet programu: 200 tys. zł
 • Kwota wydana na program w 2023 r.: 150 tys. zł
 • Liczba organizacji, które otrzymały wsparcie do końca 2023 r.: 15
 • Liczba beneficjentów: 3 635

Program grantowy „Razem dla eko – zmiany”

Projekt „Razem dla eko-zmiany” – przygotowany przez Fundację Santander Bank Polska i Santander Leasing S.A. – został rozstrzygnięty w 2023 r. i zakłada sfinansowanie co najmniej 17 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Przyznane granty – o łącznej wartości 1 mln zł, których wypłata planowana jest na 2024 r.- pokryją koszty budowy, serwisu i obsługi przez 24 miesiące. Partnerami „Razem dla eko-zmiany” są GreenWay Polska oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

 • Budżet programu: 1 mln zł
 • Liczba organizacji, które otrzymały wsparcie w ramach programu: 17
 • Liczba beneficjentów: 16 251

Program grantowy „Bank Młodych Mistrzów Sportu”

Program grantowy Bank Młodych Mistrzów Sportu promuje przedsięwzięcia sportowe oraz zasady fair-play w sporcie. W 2023 roku wspierano wydarzenia dla osób w wieku od 5 do 26 lat, a priorytetem było propagowanie rozwoju fizycznego beneficjentów. Wśród laureatów znaleźli się organizatorzy drużynowych zawodów sportowych, olimpiad i paraolimpiad ze szczególnym uwzględnieniem propagowania zasad fair-play. Wysokość grantu to maksymalnie 7 tys. zł.

 • Budżet programu: 160 tys. zł
 • Kwota wydana na program w 2023 r: 120 tys. zł
 • Liczba organizacji, które otrzymały wsparcie w ramach programu w 2023 r.: 24
 • Liczba beneficjentów projektów: 6 090

Klub Płomyka

Celem programu „Kluby Płomyka” – prowadzonego od 2019 roku – jest remontowanie i wyposażanie pomieszczeń w szpitalach lub domach dziecka zgodnie z potrzebami dzieci. Do programu kwalifikowane są placówki, w których brakuje miejsca do nauki, wypoczynku, zabawy czy rehabilitacji lub w których pomieszczenia, którymi dysponują, są w złym stanie technicznym. W 2023 roku Fundacja Santander wyremontowała dwa pomieszczenia – w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. J. Babińskiego w Łodzi oraz w Domu dla Dzieci „W  Parku”, Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku.

Liczba beneficjentów: 146