Emisje gazów cieplarnianych

 • GRI:
 • Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych 305-1
  Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych
 • Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi305-2
  Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi
 • Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych305-3
  Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych
 • GPW:
 • Emisje gazów cieplarniachE-P2
  Emisje gazów cieplarniach

Od 2020 r. Bank jest neutralny w zakresie własnych emisji CO2. Kupujemy wyłącznie energię ze źródeł odnawialnych, a pozostałe emisje równoważymy certyfikatami kompensacyjnymi, tzw. kredytami węglowymi. Ich zakupu dla wszystkich spółek zależnych dokonuje Grupa Banco Santander. Redukujemy emisje gazów cieplarnianych pochodzących z działań wewnętrznych – m.in. zużycia prądu, podróży służbowych czy eksploatacji floty. Od 2022 roku nasze biura są zasilane energią elektryczną z OZE w ramach kontraktu sieciowego z Tauron, co potwierdza certyfikat akcesyjny produktu ECO Premium Grupy Tauron. Kupowana przez nas energia elektryczna uczestniczy w całości w systemie Gwarancji Sprzedaży Energii Ekologicznej i pochodzi głównie z elektrowni wodnych.

Emisje gazów cieplarnianych (GHG, w tonach CO₂e) – dane dotyczą Santander Bank Polska S.A.

Emisje gazów cieplarnianych (GHG, w tonach CO2e) – dane dotyczą Santander Bank Polska S.A.
2023 2022
Zakres 1 5 138,90 5 264,90
Zakres 2 (location-based) 23 944,50 26 348,70
Zakres 2 (market-based) 13 288,80 14 234,90
Zakres 3 (business travel, praca zdalna**) 1 463,20* 870,10*
Łącznie Zakres 1+2 (location-based) 29 083,40 31 613,60
Łącznie Zakres 1+2 (market-based) 18 427,60 19 499,80
* Korzystano wyłącznie z danych location-based DEFRA
** Praca zdalna była wzięta pod uwagę zarówno w 2022 i 2023 r.

Emisje gazów cieplarnianych (GHG, w tonach CO₂e) – dane dotyczą Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska

Emisje gazów cieplarnianych (GHG, w tonach CO₂e) – dane dotyczą Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska
2023
Zakres 1 6 059,60
Zakres 2 (location-based) 25 743,80
Zakres 2 (market-based) 14 175,50
Zakres 3 (business travel, praca zdalna)** 1 672,70*
Łącznie Zakres 1+2 (location-based) 31 803,37
Łącznie Zakres 1+2 (market-based) 20 235,11
* Korzystano wyłącznie z danych location-based DEFRA
** Praca zdalna była wzięta pod uwagę zarówno w 2022 i 2023 r.
Prezentujemy dane o emisjach na poziomie skonsolidowanym po raz pierwszy i nie dysponujemy danymi za rok 2022 na poziomie Grupy.

Opis metodologii kalkulacji znajduje się w rozdziale Nasze wyniki.

Jeśli chodzi o miary i cele, Santander Bank Polska S.A. kontynuuje prace nad szczegółowymi planami przejścia uwzględniającymi krótko- i średnioterminowe cele w zakresie adaptacji i mitygacji zmian klimatu. Kroki w kierunku dekarbonizacji portfela kredytowego realizowane są obecnie poprzez redukcję naszych emisji bezpośrednich (wynikających m.in. ze zużycia prądu i podróży służbowych) oraz emisji związanych z świadczonymi usługami finansowymi – kredytami, doradztwem czy usługami inwestycyjnymi.

W 2024 roku planowane jest również rozwijanie bardziej kompleksowych miar dotyczących ryzyk ESG i ich włączanie do odpowiednich raportów wewnętrznych. Miary te zostaną uwzględnione przy aktualizacji apetytu na ryzyko (planowanej na pierwszy kwartał 2024 roku) oraz przy wyznaczaniu limitów koncentracji i limitów ekspozycji (które będą obowiązywały od drugiego kwartału 2024 roku). W dalszej perspektywie rozwój w tym obszarze będzie uwzględniał również weryfikowanie stopnia realizacji dźwigni dekarbonizacyjnych (przede wszystkim wzrostu finansowania zielonych nieruchomości, OZE i samochodów elektrycznych).

DOBRA PRAKTYKA

W 2023 roku zwiększyliśmy wydajność portalu Santander.pl, czego efektem jest redukcja jego śladu węglowego o 70% i zdobycie miejsca w czołówce najszybszych portali w Polsce.

Pozostałe wskaźniki środowiskowe

Zużycie energii elektrycznej

 • GRI:
 • Zużycie energii w organizacji302-1
  Zużycie energii w organizacji
 • GPW:
 • Zużycie energii i jej źródłaE-P4
  Zużycie energii i jej źródła

Zużycie energii elektrycznej w 2022 i 2023 r. – dane dotyczą Santander Bank Polska S.A.

Zużycie energii elektrycznej w 2022 i 2023 r. – dane dotyczą Santander Bank Polska S.A.
Zużycie energii [MWh] 2023 2022
Całkowite zużycie energii elektrycznej 18 641,30 21 670,20
W tym całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych 7 390,77 9 551,29
W tym z: gazu ziemnego 7 301,30 9 227,10
oleju opałowego 72,11 308,28
oleju napędowego 17,36 15,91

Zużycie energii elektrycznej w 2023 r. – dane dotyczą Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska

Zużycie energii elektrycznej w 2023 r. – dane dotyczą Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska
Zużycie energii [MWh] 2023
Całkowite zużycie energii elektrycznej 20 389,02
W tym całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych 7 390,77
W tym z: gazu ziemnego 7 301,25
oleju opałowego 72,11
oleju napędowego 310,90*

Zużycie wody

 • GRI:
 • Zużycie wody jako wspólnego źródła303-1
  Zużycie wody jako wspólnego źródła
 • GPW:
 • Zarządzanie zasobami wodnymiE-D2
  Zarządzanie zasobami wodnymi

We wszystkich lokalizacjach, w których działa nasza Grupa, korzystamy z wody dostarczanej z sieci wodociągowych. Używamy jej do celów spożywczych i sanitarnych, po czym odprowadzamy do miejskich sieci kanalizacyjnych.

Jak oszczędzamy wodę?

 • Przy każdej modernizacji oddziału montujemy zmywarki do naczyń.
 • W biurze Atrium w Warszawie wykorzystywany jest system wody szarej (system podczyszczania wody spod prysznicy i umywalek do ponownego jej użycia do spłukiwania toalet), wydajna armatura łazienkowa oraz bezwodne pisuary pozwalają zaoszczędzić 10 mln litrów wody rocznie.
 • W biurze Centrum Wsparcia Biznesu „Business Garden” w Poznaniu woda deszczowa gromadzona jest na dachach budynków, przechowywana i następnie używana do podlewania terenów zielonych. Zastosowane w budynku toalety i krany z niskim przepływem wody i suche pisuary pozwalają zredukować zużycie wody i uzyskać w skali roku oszczędności ok. 6,8 mln litrów wody.
 • W biurowcu Centrum Wsparcia Biznesu we Wrocławiu zredukowaliśmy zużycie wody o ok. połowę (w porównaniu z budynkiem referencyjnym) dzięki toaletom i kranom z niskim przepływem wody.

Wykorzystane w Banku materiały według wagi i objętości

 • GRI:
 • Surowce według wagi i objętości301-1
  Surowce według wagi i objętości
Wykorzystane w Banku materiały według wagi i objętości
Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
Magnetyczne nośniki danych [kg] 2 213,00 2 550,64
Papier [kg] 137 628,75 148 007,25
Razem [kg] 139 841,75 150 557,89

DOBRE PRAKTYKI ŚRODOWISKOWE 2023 – DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE

Santander TFI S.A.:

 • Modernizacja floty samochodowej. W 2023 roku 65% aut służbowych w Santander TFI S.A. (17 na 26) posiadało napęd hybrydowy. Kolejne samochody będą wymieniane sukcesywnie w miarę odnawiania umów leasingu.
 • Sukcesywne ograniczanie zużycia papieru – w 2021 roku o 42%, a w 2022 roku o kolejne 38% (w porównaniu do roku 2020, w roku 2023 zużycie papieru było na tym samym poziomie co w roku 2022).
 • Uruchomienie „Szaf wymiany” w biurach w Poznaniu i Warszawie. Spółka udostępniła miejsca, gdzie pracownicy mogą przynieść niepotrzebne przedmioty, by umożliwić innym ich wykorzystanie i dać im drugie życie.

Santander Leasing S.A.:

 • Cykl filmów eksperckich „Halo Leasing”, poświęcony promowaniu ekologicznych produktów i usług, między innymi leasingu samochodów elektrycznych czy paneli fotowoltaicznych.
 • Ogólnopolski program grantowy „Razem dla eko-zmiany” realizowany przez Fundację Santander ze środków Santander Leasing. Przedmiotem konkursu jest sfinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz utrzymanie ich przez 2 lata.
 • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001.

Santander Consumer Bank:

 • Webinary dla pracowników poświęcone ekologii.
 • Wsparcie finansowe dla studentów koła naukowego LEM przy Politechnice Warszawskiej przy realizacji projektu „Light Electric Motocycle, czyli innowacyjność w zakresie branży automotive”,
 • Darowizna na rzecz Ekostrażników – fundacji, która opiekuje się zwierzętami i promuje ich adopcję.