Wyniki w zakresie efektywności

 • GRI:
 • Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona201-1
  Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona
 • Liczba punktów dostępu Banku w Polsce, w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez Bank oraz placówki partnerskieWskaźnik własny
  Liczba punktów dostępu Banku w Polsce, w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez Bank oraz placówki partnerskie
 • PRB:
 • Impact and Target Setting2
  Impact and Target Setting

Realizacja strategii na lata 2021–2023

Mierniki finansowe i niefinansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.

Mierniki finansowe i niefinansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.
2023 2022 2021
Wskaźniki CoR (Koszt ryzyka kredytowego) [%] 0,72% 0,59% 0,76%
Wskaźnik koszty/dochody (C/I) [%] 29,50% 37,90% 59,60%
Współczynnik wypłaty dywidendy [%]* 97,01% 29,90% 29,89%
Łączny współczynnik kapitałowy [%]** 18,56% 19,74% 18,58%
* Dotyczy tylko Santander Bank Polska S.A.
** Dane w odpowiednich okresach obejmują zyski zaliczone do funduszy własnych zgodnie z mającymi zastosowanie wytycznymi EBA.

Wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.

Wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.
2023 2022 2021 2020 2019
Zysk należny udziałowcom Santander Bank Polska S.A. 4 831,10 2 799,10 1 111,70 1 037,20 2 138,30
Zysk przed opodatkowaniem (w mln zł) 6 850,00 4 353,00 2 057,80 1 880,90 3 244,60
Aktywa ogółem (w mln zł) 276 651,90 257 517,20 243 017,30 228 748,90 209 476,20
Kapitały razem (w mln zł) 33 691,00 28 465,30 27 213,60 28 658,00 26 979,50
ROE [%] 20,30% 11,90% 4,70% 4,40% 9,70%
Kredyty/Depozyty [%] 76,20% 77,60% 79,00% 82,80% 91,60%
Łączny współczynnik kapitałowy [%] 18,56% 19,74% 19,05% 20,42% 17,07%

Podstawowe dane niefinansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za pięć ostatnich lat

Podstawowe dane niefinansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za pięć ostatnich lat.
2023 2022 2021 2020 2019
Baza klientów (w mln) 7,50 7,40 7,20 7,10 7,20
Użytkownicy bankowości elektronicznej (w mln)* 6,40 6,30 5,70 5,40 4,40
Aktywni klienci cyfrowi (w mln)** 4,20 3,60 3,20 2,90 2,50
Aktywni klienci bankowości mobilnej (w mln) 3,00 2,70 2,40 2,00 1,60
Sieć oddziałów 369 385 450 562 665
Strefy Santander i stanowiska zewnętrzne 17 16 13 12 10
Placówki Partnerskie 421 433 435 380 317
* Zarejestrowani klienci z aktywnym dostępem do usług bankowości internetowej i mobilnej Santander Bank Polska S.A. i Santander Consumer Bank S.A.
** Aktywni klienci serwisu bankowości elektronicznej Santander Bank Polska S.A. i Santander Consumer Bank S.A., którzy w ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego przynajmniej raz skorzystali z serwisu

Klienci Banku

Klienci Banku
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Liczba klientów banku ogółem (w tys.) 5 877 5 695 5 432 5 215 5 050 4 884 4 412
Santander Internet – zarejestrowani klienci (w tys.) 5 012 4 869 4 492 4 179 4 424 4 019 3 388
Santander Internet – klienci aktywni (w tys.) 3 497 3 285 2 998 2 757 2 510 2 345 2 056
Santander mobile – klienci bankowości mobilnej aktywni (w tys.) 2 608 2 452 2 194 1 865 1 577 1 338 1 094
iBiznes24 – zarejestrowane firmy (w tys.) 26 20 25 21 18 17 15

Placówki Banku

Placówki Banku
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Liczba punktów dostępu banku/placówek w Polsce
a. Oddziały* 336 351 396 468 515 612 576
b. Placówki Partnerskie 171 170 164 138 134 123 109
Centra Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej 6 6 6 19 19 12 12
* Łącznie oddziały banku, stanowiska zewnętrzne i strefy Santander

Bankomaty i wpłatomaty Banku

Bankomaty i wpłatomaty Santander Bank Polska S.A.
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Liczba bankomatów 351 472 610 731 774 858 948
Liczba wpłatomatów 0 0 0 0 3 4 13
Liczba urządzeń dualnych 890 952 914 930 923 900 771

Wyniki realizacji celów strategii Odpowiedzialnej Bankowości Santander Bank Polska S.A.

Wyniki realizacji celów Odpowiedzialnej Bankowości. Dane dotyczą Santander Bank Polska S.A.
Lp. Wynik 2022 Wynik 2023
1. Pozycja w Top 10 pracodawców (miejsce w rankingu) Certyfikat Top Employer Certyfikat Top Employer
2. Kobiety na stanowiskach kierowniczych 34,70% 34,96%
3. Wyrównywanie płac mierzone EPG 2,00% 1,17%
4. Liczba osób wzmocnionych finansowo od 1.01.2019 651 453 1 732 963
5. Zielone finansowanie zgodne z SFCS (w mln zł)* 2 668 5 499
6. Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych (%)** 83,50% 88,00%
7. Eliminacja jednorazowych tworzyw sztucznych (% realizacji) 100% 100%
8. Stypendia, staże i praktyki zawodowe (liczba) 5 915 17 355
9. Liczba beneficjentów działań *** 493 461 113 089
* Zmiana prezentacji wskaźnika – kwota w milionach zł. SFCS – System Klasyfikacji Zrównoważonego Finansowania
** Zakupiona bezpośrednio przez Bank energia elektryczna
*** Na wynik w 2022 r. miały wpływ inicjatywy realizowane w ramach pomocy humanitarnej na rzecz Ukrainy