Zrównoważony łańcuch dostaw

 • GRI:
 • Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych308-1
  Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych
 • Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych414-1
  Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych
 • Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe2-6
  Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe

Zgodnie z „Polityką odpowiedzialnej bankowości i zrównoważonego rozwoju [pdf. 767KB]” w Grupie Santander Bank Polska propagujemy poszanowanie zobowiązań w zakresie ESG w całym łańcuchu dostaw.

Najważniejsze regulacje związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw spółek Grupy to:

Najważniejsze regulacje związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw spółek Grupy to:
Santander Bank Polska S.A. Santander Leasing S.A. Santander Factoring Sp. z o.o. Santander Consumer Bank S.A. Santander TFI S.A.
„Polityka zakupowa Santander Bank Polska” dotyczy nie dotyczy dotyczy nie dotyczy dotyczy
„Procedura wyboru dostawcy Santander Bank Polska S.A.” dotyczy nie dotyczy dotyczy nie dotyczy dotyczy
„Polityka współpracy z dostawcami oraz outsourcingu w Santander Bank Polska S.A.” dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy dotyczy
„Polityka odpowiedzialnej bankowości i zrównoważonego rozwoju” dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy
„Procedura zarządzania dostawcami oraz outsourcingu w Santander Bank Polska S.A.” dotyczy nie dotyczy dotyczy nie dotyczy dotyczy

W kontaktach z dostawcami Santander Bank Polska S.A. bierze pod uwagę zachowanie zgodności z zasadami sprawiedliwego i uczciwego traktowania, transparentności i uczciwości. Od dostawców oczekuje wdrożenia polityk dotyczących etyki i przestrzegania przepisów prawa, mechanizmów antykorupcyjnych oraz inicjatyw zapewniających uczciwość biznesową, standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, różnorodności i inkluzywności miejsca pracy, a także przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ i zasad inicjatywy ONZ Global Compact.

Kwalifikując dostawców do współpracy, Bank weryfikuje m.in.:

 • czy dywersyfikują swoje przychody i czy nie uzależniają się od Banku,
 • czy posiadają stosowne certyfikaty, np. dotyczące ochrony środowiska i relacji pracowniczych,
 • czy stosują zasady ESG, poosiadają kodeksy etyki, realizują postępowania i programy antykorupcyjne oraz publikują raporty,
 • czy w sposób etyczny podchodzą do finansów i opłacają składki pracownicze, podatki oraz zobowiązania wobec kontrahentów.

Chcemy, aby docelowo wszystkie spółki tworzące Grupę Santander Bank Polska uwzględniały kryteria społeczne i środowiskowe w procesach wyboru dostawców, które przeprowadzają bezpośrednio dla swoich spółek.

W 2023 r. niektóre ze spółek tworzących Grupę dokonywały takiej oceny:

Spółki Grupy uwzględniające kryteria zrównoważonego rozwoju w procedurze doboru kontrahentów

Spółki Grupy uwzględniające kryteria zrównoważonego rozwoju w procedurze doboru kontrahentów
Santander Bank Polska S.A. Santander Consumer Bank S.A. Santander Leasing S.A. Santander Factoring Sp. z o. o. Santander TFI S.A.
kryterium społeczne dotyczy dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
kryterium środowiskowe dotyczy dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

W Santander Bank Polska S.A. częścią procesu zakupowego jest ankieta CSR, do której wypełnienia są zobligowani oferenci biorący udział w postepowaniach przetargowych. W 2023 r. kontynuowaliśmy prace nad sygnalizowaną w poprzednich raportach zmianą ankiety CSR na ankietę ESG, która będzie odzwierciedlać aktualne oczekiwania wobec dostawców.

Kluczowe wskaźniki odzwierciedlające wyniki polityk procesu zakupowego w 2023 r.:

Kluczowe wskaźniki odzwierciedlające wyniki polityk procesu zakupowego w 2023 r.:
Bank Grupa
Liczba dostawców z obrotami przekraczającymi 50 tys. zł rocznie 1 640 2 146
W tym liczba dostawców podlegających kwalifikacji 1 010 1 281
Procent, jaki stanowią dostawcy – firmy polskie lub zagraniczne z siedzibą lub oddziałem zarejestrowanym w Polsce 89,50% n.d.
Liczba zrealizowanych procesów zakupowych 384 570
Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów środowiskowych 100% 75,90%
Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani weryfikacji pod kątem kryteriów społecznych* 100% 61,90%
* Każdy oferent wypełnia obligatoryjnie ankietę CSR.