Nasze wyniki: Społeczeństwo

 • GRI:
 • Pracownicy2-7
  Pracownicy

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska oraz w Santander Bank Polska S.A.
(w przeliczeniu na osoby). Stan na 31.12.2023 r.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska oraz w Santander Bank Polska S.A.
(w przeliczeniu na osoby). Stan na 31.12.2023 r.
Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska Zatrudnienie w Santander Bank Polska S.A. Łącznie
2023 12 072 10 089 22 161
2022 11 976 9 920 21 896
2021 11 581 9 584 21 165
2020 13 158 10 671 23 829
 • GRI:
 • Pracownicy2-7
  Pracownicy

Liczba pracowników Santander Bank Polska S.A. w latach 2017-2023 (w przeliczeniu na osoby)

Liczba pracowników Santander Bank Polska S.A. w latach 2017-2023 (w przeliczeniu na osoby)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Liczba pracowników na 31 grudnia danego roku 10 089 9 920 9 584 10 671 10 867 12 641 11 489
Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez względu na status zatrudnienia.
 • GRI:
 • Pracownicy2-7
  Pracownicy

Zatrudnienie w podziale na płeć i rodzaj umowy o pracę (w przeliczeniu na osoby). Stan na 31.12.2023 r.

Zatrudnienie w podziale na płeć i rodzaj umowy o pracę (w przeliczeniu na osoby). Stan na 31.12.2023 r.
Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
Liczba pracowników w podziale na płeć i rodzaj umowy Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Umowa na czas nieokreślony 5 850 2 788 8 638 7 063 3 412 10 475
Umowa na czas określony 937 514 1 451 1 057 540 1 597
Łącznie 6 787 3 302 10 089 8 120 3 952 12 072
Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez względu na status zatrudnienia
 • GRI:
 • Pracownicy2-7
  Pracownicy

Liczba pracowników w podziale na płeć i wymiar czasu pracy (w przeliczeniu na osoby). Stan na 31.12.2023 r.

Liczba pracowników w podziale na płeć i wymiar czasu pracy (w przeliczeniu na osoby). Stan na 31.12.2023 r.
Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
Liczba pracowników w podziale na płeć i rodzaj umowy o pracę Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Pełny wymiar czasu pracy 6 316 2 991 9 307 7 614 3 622 11 236
Niepełny wymiar czasu pracy 471 311 782 506 330 836
Godziny niegwarantowane (jeżeli dotyczy) 0 0 0 0 0 0
Łącznie 6 787 3 302 10 089 8 120 3 952 12 072
Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez względu na status zatrudnienia

Pracownicy w podziale na regiony, płeć i wymiar etatu (w przeliczeniu na osoby). Stan na 31.12.2023 r.

Wypadki (incydenty) przy pracy w podziale na płeć*
Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
Łączna liczba urazów związanych z pracą Współczynnik urazów związanych z pracą w oparciu o 200 000 przepracowanych godzin Łączna liczba urazów związanych z pracą Współczynnik urazów związanych z pracą w oparciu o 200 000 przepracowanych godzin
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku urazów związanych z pracą 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Liczba poważnych w skutkach urazów związanych z pracą (z wyłączeniem ofiar śmiertelnych) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Liczba podlegających rejestracji urazów związanych z pracą (wraz z ofiarami śmiertelnymi) 21 2 23 0,43 0,08 0,31 22  3 25 0,38 0,10 0,28 
Łączna liczba urazów związanych z pracą dla wszystkich pracowników 21 2 23 0,43 0,08 0,31 22 3 25 0,38 0,10 0,28
Liczba zidentyfikowanych, charakteryzujących się wysokim potencjałem incydentów związanych z pracą 0 0 0 0 0 0
Liczba zidentyfikowanych zdarzeń potencjalnie wypadkowych 0 0 0 0 0 0
* Biuro BHP Banku nie zbiera informacji dotyczących wypadków czy urazów osób wykonujących pracę, niebędących zatrudnionymi przez organizację.

Pracownicy w podziale na regiony, płeć i wymiar etatu (w przeliczeniu na osoby). Stan na 31.12.2023 r.

Pracownicy w podziale na regiony, płeć i wymiar etatu (w przeliczeniu na osoby). Stan na 31.12.2023 r.
Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
Rodzaj umowy Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Warszawa Pełny etat 1 186 861 2 047 1 288 912 2 200
Niepełny etat 116 86 202 118 92 210
Aglomeracje* Pełny etat 2 526 1 579 4 105 3 541 2 126 5 667
Niepełny etat 272 181 453 301 193 494
Duże miasta** Pełny etat 1 143 321 1 464 1 225 339 1 564
Niepełny etat 72 38 110 72 38 110
Pozostałe Pełny etat 1 461 230 1 691 1 560 245 1 805
Niepełny etat 11 6 17 15 7 22
Łącznie 6 787 3 302 10 089 8 120 3 952 12 072
* Aglomeracje - miasta wchodzące w skład aglomeracji powyżej 1 mln mieszkańców (bez Warszawy).
** Duże miasta – miasta powyżej 100 tys. mieszkańców.
Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez względu na status zatrudnienia

 

 • GRI:
 • Pracownicy2-7
  Pracownicy

Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na regiony i czas zatrudnienia. Stan na 31.12.2023 r.

Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na regiony i czas zatrudnienia. Stan na 31.12.2023 r.
Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
Rodzaj umowy Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety
Warszawa Stała 1 088 763 1 851 1 181 818 1 999
Tymczasowa 214 184 398 225 186 411
Aglomeracje* Stała 2 515 1 527 4 042 3 478 2 062 5 540
Tymczasowa 283 233 516 364 257 621
Duże miasta** Stała 1 016 298 1 314 1 086 316 1 402
Tymczasowa 199 61 260 211 61 272
Pozostałe Stała 1 231 200 1 431 1 318 216 1 534
Tymczasowa 241 36 277 257 36 293
Łącznie 6 787 3 302 10 089 8 120 3952 12 072
* Aglomeracje - miasta wchodzące w skład aglomeracji powyżej 1 mln mieszkańców (bez Warszawy).
** Duże miasta – miasta powyżej 100 tys. mieszkańców.
Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez względu na status zatrudnienia

Liczba pracowników w podziale na miejsce pracy (w przeliczeniu na osoby). Stan na 31.12.2023 r.

Liczba pracowników w podziale na miejsce pracy (w przeliczeniu na osoby). Stan na 31.12.2023 r.
Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
Kobiety Centrum Wsparcia Biznesu 3 567 4 700
Oddziały Banku 3 220 3 421
Mężczyźni Centrum Wsparcia Biznesu 2 542 3 146
Oddziały Banku 760 805
Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez względu na status zatrudnienia
 • GRI:
 • Osoby świadczące pracę na rzecz organizacji, które nie są jej pracownikami2-8
  Osoby świadczące pracę na rzecz organizacji, które nie są jej pracownikami

Liczba osób współpracujących na podstawie umowy B2B (w przeliczeniu na osoby). Stan na 31 grudnia 2023 r.

Liczba osób współpracujących na podstawie umowy B2B (w przeliczeniu na osoby). Stan na 31 grudnia 2023 r.
Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
Kobiety 23 193
Mężczyźni 112 459
Łącznie 135 652
 • GRI:
 • Osoby świadczące pracę na rzecz organizacji, które nie są jej pracownikami2-8
  Osoby świadczące pracę na rzecz organizacji, które nie są jej pracownikami

Liczba osób świadczących pracę, niebędących jej pracownikami i których praca jest kontrolowana przez Bank i Grupę (w przeliczeniu na osoby), w podziale na płeć i rodzaj umowy. Stan na 31 grudnia 2023 r.

Wypadki (incydenty) przy pracy w podziale na płeć*
Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
Łączna liczba urazów związanych z pracą Współczynnik urazów związanych z pracą w oparciu o 200 000 przepracowanych godzin Łączna liczba urazów związanych z pracą Współczynnik urazów związanych z pracą w oparciu o 200 000 przepracowanych godzin
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku urazów związanych z pracą 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Liczba poważnych w skutkach urazów związanych z pracą (z wyłączeniem ofiar śmiertelnych) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Liczba podlegających rejestracji urazów związanych z pracą (wraz z ofiarami śmiertelnymi) 21 2 23 0,43 0,08 0,31 22  3 25 0,38 0,10 0,28 
Łączna liczba urazów związanych z pracą dla wszystkich pracowników 21 2 23 0,43 0,08 0,31 22 3 25 0,38 0,10 0,28
Liczba zidentyfikowanych, charakteryzujących się wysokim potencjałem incydentów związanych z pracą 0 0 0 0 0 0
Liczba zidentyfikowanych zdarzeń potencjalnie wypadkowych 0 0 0 0 0 0
* Biuro BHP Banku nie zbiera informacji dotyczących wypadków czy urazów osób wykonujących pracę, niebędących zatrudnionymi przez organizację.
Liczba osób świadczących pracę, niebędących jej pracownikami i których praca jest kontrolowana przez Bank i Grupę (w przeliczeniu na osoby), w podziale na płeć i rodzaj umowy. Stan na 31 grudnia 2023 r.
Stan na 31.12.2023 r. Średnia liczba w ciągu 2023 r.
Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Umowa zlecenie ze stawką godzinową 1 344 607 1 951 1 367 640 2 007 1274 562 1836 1294,75 585,75 1880,50
Umowa o dzieło 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1,17 1,33 2,50
 • GRI:
 • Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej202-1
  Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej

Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn zatrudnionych w Banku i spółkach zależnych w stosunku do minimalnej płacy krajowej w 2023 r. Stan na 31 grudnia 2023 r.

Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn zatrudnionych w Banku i spółkach zależnych w stosunku do minimalnej płacy krajowej w 2023 r. Stan na 31 grudnia 2023 r.
Nazwa spółki Kobiety Mężczyźni
Santander Bank Polska S.A. 137,50% 142,08%
Santander Consumer Bank S.A. 134,88% 138,32%
Santander TFI S.A. 138,89% 202,78%
Santander Leasing S.A. 108,33% 147,22%
Santander Factoring Sp. z o. o. 168,40% 0,00%
 • GRI:
 • Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania401-1
  Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników Banku i Grupy na podstawie umowy o pracę, liczba odejść (w przeliczeniu na osoby) i wskaźnik rotacji w 2023 r.

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników Banku i Grupy na podstawie umowy o pracę, liczba odejść (w przeliczeniu na osoby) i wskaźnik rotacji w 2023 r.
Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
Pracownicy Nowo zatrudnieni pracownicy Odsetek nowo zatrudnionych pracowników Liczba odejść wśród pracowników Wskaźnik rotacji pracowników Pracownicy Nowo zatrudnieni pracownicy Odsetek nowo zatrudnionych pracowników Liczba odejść wśród pracowników Wskaźnik rotacji pracowników
Kobiety 6 787 1 023 15% 973 14% 8 120 1 195 15% 1 141 14%
Mężczyźni 3 302 564 17% 415 13% 3 952 636 16% 495 12%
Łącznie 10 089 1 587 16% 1 388 14% 12 072 1 831 15% 1 636 14%
Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez względu na status zatrudnienia
 • GRI:
 • Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania401-1
  Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby). Wskaźnik rotacji nowo zatrudnionych pracowników w podziale na wiek w 2023 r. Stan na 31 grudnia 2023 r.

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby). Wskaźnik rotacji nowo zatrudnionych pracowników w podziale na wiek w 2023 r. Stan na 31 grudnia 2023 r.
Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
Wiek Liczba pracowników Liczba nowo zatrudnionych pracowników Odsetek nowo zatrudnionych pracowników Liczba odejść wśród pracowników Wskaźnik rotacji pracowników Liczba pracowników Liczba nowo zatrudnionych pracowników Odsetek nowo zatrudnionych pracowników Liczba odejść wśród pracowników Wskaźnik rotacji pracowników
do 30 lat 1 583 755 48% 441 28% 1 902 863 45% 537 28%
30-50 lat 6 497 765 12% 813 13% 7 951 891 11% 949 12%
powyżej 50 lat 2 009 67 3% 134 7% 2 219 77 3% 150 7%
Łącznie 10 089 1 587 16% 1 388 14% 12 072 1 831 15% 1 636 14%
Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez względu na status zatrudnienia
 • GRI:
 • Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania401-1
  Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania

Liczba nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć i regiony w 2023 r.

Wypadki (incydenty) przy pracy w podziale na płeć*
Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
Łączna liczba urazów związanych z pracą Współczynnik urazów związanych z pracą w oparciu o 200 000 przepracowanych godzin Łączna liczba urazów związanych z pracą Współczynnik urazów związanych z pracą w oparciu o 200 000 przepracowanych godzin
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku urazów związanych z pracą 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Liczba poważnych w skutkach urazów związanych z pracą (z wyłączeniem ofiar śmiertelnych) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Liczba podlegających rejestracji urazów związanych z pracą (wraz z ofiarami śmiertelnymi) 21 2 23 0,43 0,08 0,31 22  3 25 0,38 0,10 0,28 
Łączna liczba urazów związanych z pracą dla wszystkich pracowników 21 2 23 0,43 0,08 0,31 22 3 25 0,38 0,10 0,28
Liczba zidentyfikowanych, charakteryzujących się wysokim potencjałem incydentów związanych z pracą 0 0 0 0 0 0
Liczba zidentyfikowanych zdarzeń potencjalnie wypadkowych 0 0 0 0 0 0
* Biuro BHP Banku nie zbiera informacji dotyczących wypadków czy urazów osób wykonujących pracę, niebędących zatrudnionymi przez organizację.
Liczba nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć i regiony w 2023 r.
Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
Płeć Miejsce pracy Pracownicy Nowo zatrudnieni Odsetek nowo zatrudnionych pracowników Pracownicy Nowo zatrudnieni pracownicy Odsetek nowo zatrudnionych pracowników
Kobiety Warszawa 1 302 246 19% 1 406 286 20%
Aglomeracja 2 798 319 11% 3 859 423 11%
Duże miasta 1 215 222 18% 1 279 234 18%
Pozostałe 1 472 236 16% 1 576 252 16%
Mężczyźni Warszawa 947 195 21% 1 004 216 22%
Aglomeracja 1760 268 15% 2 330 316 14%
Duże miasta 359 65 18% 365 67 18%
Pozostałe 236 36 15% 253 37 15%
Łącznie 10 089 1 587 16% 12 072 1 831 15%
Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez względu na status zatrudnienia

Liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć i regiony w 2023 r.

Liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć i regiony w 2023 r.
Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
Płeć Miejsce pracy Pracownicy Liczba odejść wśród pracowników Odsetek odejść wśród pracowników Pracownicy Liczba odejść wśród pracowników Odsetek odejść pracowników
Kobiety Warszawa 1 302 147 11% 1 406 168 12%
Aglomeracje 2 798 300 11% 3 859 404 10%
Duże miasta 1 215 237 20% 1 279 253 20%
Pozostałe 1 472 289 20% 1 576 316 20%
Mężczyźni Warszawa 947 112 12% 1 004 135 13%
Aglomeracje 1760 204 12% 2 330 257 11%
Duże miasta 359 64 18% 365 66 18%
Pozostałe 236 35 15% 253 37 15%
Łącznie 10 089 1 388 14% 12 072 1 636 14%
Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez względu na status zatrudnienia
 • GRI:
 • Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia404-1
  Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia

Liczba godzin szkoleniowych zapewnionych pracownikom Banku i Grupy, w podziale na płeć.
Stan na 31 grudnia 2023 r.

Liczba godzin szkoleniowych zapewnionych pracownikom Banku i Grupy, w podziale na płeć.
Stan na 31 grudnia 2023 r.
Płeć Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
Liczba zapewnionych godzin szkoleniowych Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika Liczba zapewnionych godzin szkoleniowych Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika
Kobiety 280 838 41,38 324 681 38,80
Mężczyźni 96 273 29,15 117 667 27,54
Łącznie / średnio 377 110 37,38 442 349 34,99

Liczba godzin szkoleniowych zapewnionych pracownikom Banku i Grupy (w podziale na kategorie zatrudnienia). Stan na 31 grudnia 2023 r.

Liczba godzin szkoleniowych zapewnionych pracownikom Banku i Grupy (w podziale na kategorie zatrudnienia). Stan na 31 grudnia 2023 r.
Kategoria pracownika Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
Łączna liczba pracowników Liczba godzin szkoleniowych zapewnionych pracownikom Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika Łączna liczba pracowników Liczba godzin szkoleniowych zapewnionych pracownikom Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika
Kierownictwo wyższego szczebla 116 2 073 17,87 191 7 291 38,17
Kierownictwo niższego szczebla 1 316 48 986 37,22 1 568 63 139 40,27
Pozostali pracownicy 8 657 326 052 37,66 10 882 371 856 34,17
Łącznie 10 089 377 110 37,38 12 641 442 286 34,99

Ocena jakości pracy

 • GRI:
 • Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia
  404-3
  Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia

Odsetek pracowników Banku i Grupy podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci i kategorii zatrudnienia w 2023 r. Stan na 31 grudnia 2023 r.

Odsetek pracowników Banku i Grupy podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci i kategorii zatrudnienia w 2023 r. Stan na 31 grudnia 2023 r.
Kategoria zatrudnienia Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
% pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy, według płci % pracowników podlegających regularnym przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci % pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy, według płci % pracowników podlegających regularnym przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Kierownictwo wyższego szczebla 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kierownictwo niższego szczebla 95,68% 94,93% 95,68% 94,93% 93,52% 92,10% 93,52% 92,10%
Pozostali pracownicy 84,26% 88,69% 84,26% 88,69% 81,82% 88,28% 81,82% 87,96%
Łącznie 85,63% 89,99% 85,63% 89,99% 83,24% 89,30% 83,24% 89,04%

Różnorodność

 • GRI:
 • Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników405-1
  Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników

Pracownicy Santander Bank Polska S.A. według kategorii zatrudnienia, grup wiekowych i płci (w przeliczeniu na osoby). Stan na 31 grudnia 2023 r.

Pracownicy Santander Bank Polska S.A. według kategorii zatrudnienia, grup wiekowych i płci (w przeliczeniu na osoby). Stan na 31 grudnia 2023 r.
Pracownicy Santander Bank Polska S.A. według kategorii zatrudnienia, grup wiekowych i płci (w przeliczeniu na osoby). Stan na 31 grudnia 2023 r.
Liczba pracowników Odsetek pracowników
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Wyższa kadra zarządzająca* do 30 lat 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
30-50 lat 24 48 72 0,24% 0,48% 0,71%
powyżej 50 lat 16 19 35 0,16% 0,19% 0,35%
Łącznie 40 67 107 0,40% 0,66% 1,06%
Pozostali menadżerowie do 30 lat 16 20 36 0,16% 0,20% 0,36%
30-50 lat 538 418 956 5,34% 4,15% 9,49%
powyżej 50 lat 205 117 322 2,03% 1,16% 3,20%
Łącznie 759 555 1 314 7,53% 5,51% 13,04%
Pozostali pracownicy do 30 lat 1 055 492 1 547 10,47% 4,88% 15,35%
30-50 lat 3 737 1 727 5 464 37,08% 17,14% 54,22%
powyżej 50 lat 1 193 453 1 646 11,84% 4,49% 16,33%
Łącznie 5 985 2 672 8 657 59,39% 26,51% 85,90%
* W kategorii nie jest uwzględniany Zarząd, który rozumiany jest jako kategoria „Najwyższa kadra kierownicza”.
Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez względu na status zatrudnienia.

Pracownicy Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska według kategorii zatrudnienia, grup wiekowych i płci (w przeliczeniu na osoby). Stan na 31 grudnia 2023 r.

Pracownicy Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska według kategorii zatrudnienia, grup wiekowych i płci (w przeliczeniu na osoby). Stan na 31 grudnia 2023 r.

Pracownicy Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska według kategorii zatrudnienia, grup wiekowych i płci (w przeliczeniu na osoby). Stan na 31 grudnia 2023 r.
Pracownicy Liczba pracowników Odsetek pracowników
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Kategoria na tle wszystkich pracowników
Wyższa kadra zarządzająca* do 30 lat 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
30-50 lat 49 91 140 0,40% 0,75% 1,17%
powyżej 50 lat 31 20 51 0,16% 0,25% 0,42%
Łącznie 69 122 191 0,57% 0,10% 1,56%
Pozostali menadżerowie do 30 lat 17 20 37 0,14% 0,16% 0,30%
30-50 lat 644 512 1 156 5,27% 4,19% 9,47%
powyżej 50 lat 226 137 363 1,85% 1,12% 2,97%
Łącznie 887 669 1 556 7,26% 5,48% 12,74%
Pozostali pracownicy do 30 lat 1 300 587 1 887 10,65% 4,81% 15,45%
30-50 lat 4 669 2 093 6 762 38,24% 17,14% 55,38%
powyżej 50 lat 1 298 517 1 815 10,63% 4,23% 14,86%
Łącznie 7 267 3 197 10 464 59,51% 26,18% 85,69%
* W kategorii nie jest uwzględniany Zarząd, który rozumiany jest jako kategoria „Najwyższa kadra kierownicza”.
Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez względu na status zatrudnienia.
 • GRI:
 • Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników405-1
  Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników

Pracownicy zagraniczni (w przeliczeniu na osoby). Stan na 31 grudnia 2023 r.

Pracownicy zagraniczni (w przeliczeniu na osoby). Stan na 31 grudnia 2023 r.

Pracownicy zagraniczni (w przeliczeniu na osoby). Stan na 31 grudnia 2023 r.
Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
Liczba pracowników Odsetek pracowników Liczba pracowników Odsetek pracowników
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
do 30 lat 24 15 39 0,24% 0,15% 0,39% 24 15 39 0,20% 0,12% 0,32%
30-50 lat 12 4 16 0,12% 0,04% 0,16% 14 5 19 0,12% 0,04% 0,16%
powyżej 50 lat 2 4 6 0,02% 0,04% 0,06% 2 4 6 0,02% 0,03% 0,05%
Łącznie 38 23 61 0,38% 0,23% 0,61% 40 24 64 0,33% 0,20% 0,53%
 • GRI:
 • Skład i struktura najwyższego organu zarządzającego2-9
  Skład i struktura najwyższego organu zarządzającego
 • Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników405-1
  Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników

Liczba Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. według grup wiekowych i płci w przeliczeniu na osoby. Stan na 31 grudnia 2023 r.

Liczba Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. według grup wiekowych i płci w przeliczeniu na osoby. Stan na 31 grudnia 2023 r.

Liczba Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. według grup wiekowych i płci w przeliczeniu na osoby. Stan na 31 grudnia 2023 r.
Członkowie organu zarządczego Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zarząd do 30 lat 0 0 0
30-50 lat 1 4 5
powyżej 50 lat 2 4 6
Łącznie 3 8 11
Rada Nadzorcza do 30 lat 0 0 0
30-50 lat 0 0 0
powyżej 50 lat 4 6 10
Łącznie 4 6 10

Wynagrodzenie

 • GRI:
 • Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska405-2
  Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska

Stosunek wynagrodzenia kobiet zatrudnionych w Santander Bank Polska S.A. do wynagrodzenia mężczyzn zatrudnionych w Banku, w podziale na kategorie zatrudnienia. Stan na 31 grudnia 2023 r.

Stosunek wynagrodzenia kobiet zatrudnionych w Santander Bank Polska S.A. do wynagrodzenia mężczyzn zatrudnionych w Banku, w podziale na kategorie zatrudnienia. Stan na 31 grudnia 2023 r.
Kategoria zatrudnienia Wynagrodzenie podstawowe* Wynagrodzenie pełne**
Najwyższa kadra zarządzająca (Zarząd) 76,34% 68,14%
Wyższa kadra zarządzająca (bez Zarządu) 82,94% 78,19%
Pozostali menadżerowie 80,91% 78,19%
Pozostali pracownicy na stanowiskach „niemenadżerskich” 71,25% 71,93%
* Wynagrodzenie podstawowe – wynagrodzenie bez żadnych dodatkowych kwot, takich jak bonusy, premie, kwoty należne z tytułu nadgodzin.
** Wynagrodzenie – wynagrodzenie podstawowe wraz z dodatkowymi kwotami wypłacanymi pracownikowi. Do przykładowych kwot wypłacanych pracownikowi mogą należeć te wynikające ze stażu pracy, w tym środki pieniężne i bonusy.
Dane nie są gromadzone w podziale na regiony. Zmienne elementy wynagrodzenia nie zostały uwzględnione w obliczeniach.
 • GRI:
 • Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska405-2
  Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska

Stanowiska kierownicze w podziale na płeć. Stan na 31 grudnia 2023 r.

Stosunek wynagrodzenia kobiet zatrudnionych w Santander Bank Polska S.A. do wynagrodzenia mężczyzn zatrudnionych w Banku, w podziale na kategorie zatrudnienia. Stan na 31 grudnia 2023 r.
Kategoria zatrudnienia Wynagrodzenie podstawowe* Wynagrodzenie pełne**
Najwyższa kadra zarządzająca (Zarząd) 76,34% 68,14%
Wyższa kadra zarządzająca (bez Zarządu) 82,94% 78,19%
Pozostali menadżerowie 80,91% 78,19%
Pozostali pracownicy na stanowiskach „niemenadżerskich” 71,25% 71,93%
* Wynagrodzenie podstawowe – wynagrodzenie bez żadnych dodatkowych kwot, takich jak bonusy, premie, kwoty należne z tytułu nadgodzin.
** Wynagrodzenie – wynagrodzenie podstawowe wraz z dodatkowymi kwotami wypłacanymi pracownikowi. Do przykładowych kwot wypłacanych pracownikowi mogą należeć te wynikające ze stażu pracy, w tym środki pieniężne i bonusy.
Dane nie są gromadzone w podziale na regiony. Zmienne elementy wynagrodzenia nie zostały uwzględnione w obliczeniach.

BHP

 • GRI:
 • Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą403-9
  Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą

Wypadki (incydenty) przy pracy w podziale na płeć*
Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
Łączna liczba urazów związanych z pracą Współczynnik urazów związanych z pracą w oparciu o 200 000 przepracowanych godzin Łączna liczba urazów związanych z pracą Współczynnik urazów związanych z pracą w oparciu o 200 000 przepracowanych godzin
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku urazów związanych z pracą 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Liczba poważnych w skutkach urazów związanych z pracą (z wyłączeniem ofiar śmiertelnych) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Liczba podlegających rejestracji urazów związanych z pracą (wraz z ofiarami śmiertelnymi) 21 2 23 0,43 0,08 0,31 22  3 25 0,38 0,10 0,28 
Łączna liczba urazów związanych z pracą dla wszystkich pracowników 21 2 23 0,43 0,08 0,31 22 3 25 0,38 0,10 0,28
Liczba zidentyfikowanych, charakteryzujących się wysokim potencjałem incydentów związanych z pracą 0 0 0 0 0 0
Liczba zidentyfikowanych zdarzeń potencjalnie wypadkowych 0 0 0 0 0 0
* Biuro BHP Banku nie zbiera informacji dotyczących wypadków czy urazów osób wykonujących pracę, niebędących zatrudnionymi przez organizację.