Mapa interesariuszy

 • GRI:
 • Podejście do angażowania interesariuszy2-29
  Podejście do angażowania interesariuszy
 • Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny203-2
  Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny
 • PRB:
 • Stakeholders4
  Stakeholders
 • GPW:
 • Zaangażowanie interesariuszyI-P5
  Zaangażowanie interesariuszy

Angażujemy interesariuszy, aby skutecznie dostosowywać produkty i usługi do potrzeb klientów oraz własne działania do zmieniającego się rynku. Identyfikujemy poszczególne grupy interesariuszy1 i aktualizujemy ich profile. Nie tylko słuchamy interesariuszy, ale też chcemy, by głos Grupy był słyszany. Dlatego w kontaktach wykorzystujemy różne kanały komunikacji.

1 Proces identyfikacji interesariuszy opiera się na analizie jakościowej, prowadzonej między innymi na potrzeby sprawozdawczości niefinansowej i sesji dialogowych, które prowadzimy od 2014 r. według standardu AA10000SES.

Mapa interesariuszy

Zobacz więcej
na interaktywnej mapie