Partnerstwa i zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

 • GRI:
 • Stowarzyszenia członkowskie2-28
  Stowarzyszenia członkowskie

Uczestniczymy w pracach stowarzyszeń i fundacji oraz w inicjatywach propagujących odpowiedzialne praktyki. Poniżej przedstawiamy najważniejsze partnerstwa, w których Bank brał udział w 2023 roku:

 • Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży,
 • Program „Business and Human Rights” UN Global Compact Network Poland„,
 • Karta Różnorodności,
 • Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs),
 • Business Accessibility Forum (BAF).
 • Zasady odpowiedzialnej bankowości UNEP FI (Principles for Responsible Banking),
 • Międzynarodowa inicjatywa Equator Principles,
 • Partnerstwo „Razem dla Środowiska”,
 • Program “Climate Positive” UN Global Compact Network Poland,
 • Polski Pakt Plastikowy,
 • Kampania „Zielona Wstążka #dlaPlanety”,
 • Program „Re:Generacja”,
 • Rada ds. Zielonej Transformacji przy Konfederacji Lewiatan,
 • Koalicja 5 Frakcji.
 • Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
 • Polskie Stowarzyszenie ESG.

Ponadto Santander Bank Polska S.A. jest sygnatariuszem „Kodeksu etyki bankowej” oraz „Deklaracji banków w sprawie standardu prostego języka”. W ramach naszej współpracy ze Związkiem Banków Polskich przedstawiciele Banku są zaangażowani w prace m.in.: Komitetu ds. Zrównoważonego Finansowania, Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego, Rady ds. Usług Płatniczych oraz Forum Technologii Bankowych.

W organizacjach branżowych działają też reprezentanci spółek zależnych. Santander Leasing S.A. jest członkiem Związku Leasingu Polskiego (w ramach którego jest aktywnym uczestnikiem m.in. grup roboczej ds. liczenia śladu węglowego – raportowanie z zakresu 3.), Polskiego Związku Paliw Alternatywnych i Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Santander TFI S.A. jest członkiem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, a w grudniu 2023 r. TFI dołączyło do Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF). Jest to nowe stowarzyszenie powołane do życia w 2023 roku. Członkiem zarządu POLSIF jest Marlena Janota – członkini zarządu TFI.