Wolontariat pracowniczy

 • GRI:
 • Skala wolontariatu pracowniczegoWskaźnik własny
  Skala wolontariatu pracowniczego
 • Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez banku i/lub Fundację bankuWskaźnik własny
  Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez banku i/lub Fundację banku

Od 2010 roku Fundacja Santander rozwija wolontariat pracowniczy w trzech formach:

 • wolontariat w formie poświęcania czasu,
 • wolontariat kompetencyjny,
 • wolontariat edukacyjny.

Fundacja wspiera pracowników banku – wolontariuszy merytorycznie i finansowo.

 • Liczba pracowników wolontariuszy zarejestrowanych na elektronicznej platformie na koniec 2023 r.: 2 124
 • Kwota przeznaczona przez Fundację Santander na wolontariat w 2023 r.: 122,3 tys. zł*
  *Dane na dzień 31.12.2023.
 • Liczba beneficjentów objętych pomocą w ramach akcji wolontariatu pracowniczego w 2023 r: 16 561
 • Liczba projektów zrealizowanych w 2023 r: 161

Wolontariat pracowników w wybranych spółkach Grupy Santander Bank Polska w 2023 roku:

 • Bieg po Nowe Życie – wsparcie dla polskiej transplantologii w biegach w Wiśle i Warszawie.
 • Bieg po Oddech – wsparcie dla osób chorych na mukowiscydozę podczas biegu wirtualnego oraz biegu finałowego w Zakopanem.
 • Bieg Firmowy – wsparcie podopiecznych Fundacji Everest – zakup leków i rehabilitacja dzieci z upośledzeniami psychofizycznymi.
 • warsztaty rozwojowe dla dzieci z zespołem Downa pod opieką fundacji „Zobacz mnie”.

 • Udział pracowników w biegach charytatywnych i przekazanie wsparcia finansowego przez TFI (m.in. Poland Business Run oraz bieg charytatywny „POMAGAM – VI Bieg Charytatywny PÓŁNOCNY POMAGA”).
 • udział w akcji CSR Pionu Wealth Management i Ubezpieczeń z jednoczesnym przekazaniem wsparcia finansowego przez TFI – spotkanie z dziećmi z Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”, zakup prezentów dla dzieci, zdobienie pierniczków i wspólny posiłek.

 • działania wolontariuszy na rzecz Fundacji Urtica – m.in. licytacja obrazów dzieci-podopiecznych oddziałów onkologicznych.

 • Konkurs „Wolontariat Roku” – 9 projektów w 3 kategoriach: #różnorodnie, #kulturalnie, #zdrowo, nagroda – łącznie 15 tys. zł przekazane między innymi na akcje:
  • „Czytamy z sercem” – czytanie książek dzieciom w szpitalu we Wrocławiu oraz Bydgoszczy
  • „Kolorowy dom dziecka” – malowanie pokoi w domu dziecka,
  • Senior Street Art” –dwie wycieczki śladem poznańskiego street-art-u dla grup seniorów z Poznania,
  • Warsztaty w środowiskowym domu samopomocy w Mosinie,
  • „Eko Ławeczka” – stworzenie ogrodu dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach,
  • majówka dla seniorów – podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu,
  • „Spacerem po zdrowie” – przejście 2500 km na szczytny cel,
  • „Podaj łapę i zamerdaj ogonkiem” – zbiórka karmy i gryzaków dla psów ze schroniska.
 • Udział w Poland Business Run – 20 drużyn, 100 uczestników, brązowy sponsor.
 • Paczki świąteczne dla podopiecznych DPS w Mielżynie.
 • Choinki dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii w Poznaniu.
 • Zbiórka rzeczy (karma, posłania, koce) dla schroniska w Gaju.
 • Krwiodawstwo z Siecią SME Zachód.

Wydatki na cele społeczne i pozostałe

Wydatki Grupy Santander Bank Polska obejmujące ww. cele społeczne oraz pozostałe cele inne niż działalność podstawowa zostały ujęte w wydatkach w poniższej tabeli.

Wydatki Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za 2023 r. na cele inne niż podstawowa działalność
Wydatki Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za 2023 r. na cele inne niż podstawowa działalność 2023
Edukacja, w tym: 6 995 165,30

Edukacja finansowa

1 852 982,28

Edukacja klimatyczna

84 390,32
Sport 4 135 058,79
Kultura 4 813 889,42
Ochrona środowiska 297 140,00
Działania charytatywne i działalność statutowa fundacji/stowarzyszeń, w tym: 6 049 501,18

„Podwójna moc pomagania”

360 441,57
Konferencje branżowe 2 241 518,34
ŁĄCZNIE 24 532 273,03