Kontakt

  • GRI:
  • Okres sprawozdawczy, częstotliwość raportowania i dane kontaktowe2-3
    Okres sprawozdawczy, częstotliwość raportowania i dane kontaktowe

Jesteśmy zainteresowani opinią na temat naszego raportu oraz zakresem informacji, jakie chcieliby Państwo znaleźć w jego kolejnej edycji.

W tej sprawie prosimy o kontakt:

Beata Kubida
Menadżer Zespołu zrównoważonego rozwoju i ESG
e-mail: beata.kubida@santander.pl

Joanna Maras
Starszy specjalista ds. zrównoważonego rozwoju i ESG
e-mail: joanna.maras@santander.pl

Michał Wróblewski
Starszy specjalista ds. komunikacji zrównoważonego rozwoju
e-mail: michal.wroblewski@santander.pl

Adres siedziby rejestrowej

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

www.santander.pl
www.esg.santander.pl