Edukacja

 • PRB:
 • Stakeholders4
  Stakeholders

Kluczowym obszarem zaangażowania społecznego Grupy Santander Bank Polska jest edukacja. Najważniejszy program w tym obszarze to Santander Universidades realizowany w skali globalnej przez całą Grupę Banco Santander S.A. Jego celem jest:

 • wsparcie członków społeczności lokalnych w rozwoju kompetencji zawodowych, dzięki którym poprawiają swoją pozycję na rynku pracy, a co za tym idzie – naszą wspólną przyszłość,
 • wspieranie przedsiębiorczości – chcemy pomagać we wdrażaniu dobrych pomysłów w biznesie.

Podstawą programu Santander Universidades jest globalna platforma edukacyjna, która w 2023 roku zmieniła nazwę na Santander Open Academy. Na platformie dostępne są:

 • szkolenia, które koncentrują się na rozwoju kompetencji i zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy,
 • materiały edukacyjne – ebooki, audiobooki, podcasty i filmy,
 • stypendia i nagrody finansowe, czyli formy wsparcia ekonomicznego społeczności akademickiej.

Dostęp do Santander Open Academy jest bezpłatny i możliwy dla każdej osoby, która ukończyła 16 lat. Osoby zainteresowane zdobywaniem nowych kompetencji mogą korzystać z programów oferowanych przez różne uczelnie i instytucje edukacyjne z całego świata.

Bank współpracuje z wieloma polskimi uczelniami, w których placówki mają Santander Universidades. Promujemy współpracę biznesu ze środowiskiem akademickim, przyczyniamy się do polepszenia jakości procesu kształcenia i przystosowania kandydatów do potrzeb rynku pracy. W 2023 roku w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uroczyście otwarto 13. placówkę Santander Universidades w Polsce.

Przykładowe programy Santander Open Academy:

 • Szkolenie Santander Angielski i IELTS
  z British Council 2023
  – program dla osób mieszkających w Polsce, które chcą poprawić swoje kompetencje językowe. Szkolenie oferuje naukę na platformie, zajęcia z lektorami oraz możliwość zdania
  certyfikatu IELTS. Wzięło w nim udział blisko 10 tys. osób, a ponad 110 zdało test IELTS.
 • Szkolenie Santander „Inwestowanie na giełdzie SGH & GPW 2023” – program dla przyszłych i początkujących inwestorów. 400 uczestników wzięło udział w bezpłatnym cyklu szkoleń online z zakresu inwestowania na giełdzie i poznało niezbędne zagadnienia, takie jak funkcjonowanie rynku kapitałowego i giełdy, zasady inwestowania, analiza spółek, sposoby oceny ryzyka, psychologia inwestowania i wiele innych. 40 najlepszych uczestników wzięło udział w warsztacie inwestowania w budynku Giełdy Papierów Wartościowych

DOBRA PRAKTYKA

W 2023 roku przedstawiciele władz 30 polskich uczelni najbliżej współpracujących z naszym Bankiem oraz przedstawiciele Grupy Santander Bank Polska wzięli udział w V Międzynarodowym Spotkaniu Rektorów w Walencji. Spotkanie jest jednym z najważniejszych wydarzeń w szkolnictwie wyższym. Zgromadziło ponad 700 rektorów, przedstawicieli środowiska akademickiego, osobistości polityki i biznesu z 14 krajów. Prelegenci rozmawiali o tym, w jaki sposób uczelnie wyższe mogą dalej wspierać społeczeństwo w zrównoważonym rozwoju, a wydarzenie stanowiło okazję do dyskusji na temat roli środowiska akademickiego wobec wyzwań, przed którymi stoi społeczeństwo.

Spotkanie zainaugurowali Pedro Sánchez, premier Hiszpanii, wraz z Aną Botín, przewodniczącą Grupy Santander oraz Universii. Z Polski udział w wydarzeniu wzięli między innymi: Prezes Banku Michał Gajewski, członkowie Zarządu Arkadiusz Przybył i Magdalena Proga-Stepień, dyrektorka Departamentu Zarządzania Talentami i Transformacji Kultury Organizacyjnej Marta Pszczoła, dyrektor Biura Sektora Publicznego i Uczelni Wyższych Mariusz Chojnacki i dyrektor Santander Universidades w Polsce Wojciech Leśniewski.

Obok działań organizowanych przez Santander Universidades, edukację finansową dzieci i młodzieży wspiera także Santander Bank Polska S.A. Od 2016 roku realizowany jest autorski program Banku „Finansiaki”, w ramach którego rodzicom i nauczycielom udostępniane są porady, wskazówki i materiały szkoleniowe na temat edukacji finansowej. Materiały te są bezpłatne i dostępne na stronie internetowej www.finansiaki.pl. Dodatkowe wskazówki sa publikowane na profilach projektu „Finansiaki to my” na FacebookuInstagramie.

„Finansiaki” w liczbach:

 • 15 213
  pobrań scenariuszy lekcji dla nauczycieli, artykułów edukacyjnych oraz poradnika dla rodziców – e-booka „Finansiaki. To my" z portalu finansiaki.pl
 • 1 052
  dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli, które wzięły udział w lekcjach z zakresu edukacji finansowej prowadzonych przez pracowników Santander Bank Polska – wolontariuszy
 • 14 315
  poradników „Finansiaki. To My" w wersji pdf, wysłanych do klientów Santander Bank Polska wraz z regulacjami do konta dla dziecka do 12 lat w okresie I-XII 2023,
 • 821 335
  odbiorców kampanii edukacyjnej „Młodzi i pieniądze” zrealizowanej we współpracy z Onet.pl.
 • 506
  uczniów uczestniczących w lekcjach przeprowadzonych przez nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach (na podstawie gotowych scenariuszy lekcji pobranych z portalu finansiaki.pl),

W 2023 roku we współpracy z MCA BIS Sp. z o.o. Santander Bank Polska S.A. zorganizował również drugą edycję „Finansowych roz(g)rywek”, czyli warsztatów edukacji finansowej dla młodzieży w wieku 12-15 lat. Zajęcia odbyły się w dziesięciu polskich miastach, a uczniowie wzięli udział w finansowej grze strategicznej. Ich zadaniem było jak najlepsze zarządzanie budżetem i zdobycie wiedzy, m.in. o rodzajach płatności, kredytach, pożyczkach, odsetkach, popycie, podaży czy cyberbezpieczeństwie.

„Finansowe roz(g)rywki” w liczbach:

 • Warsztaty odbyły się we wrześniu i październiku 2023 r. w 10 miastach: Toruń, Szczecin, Olsztyn, Gdynia, Łódź, Legnica, Kraków, Rzeszów, Kalisz, Ostrów Wielkopolski.
 • 5 stref tematycznych: 1. Pieniądz, płatności, cyberbezpieczeństwo; 2. Popyt, podaż, cena; 3. Reklama i jej wpływ na decyzje zakupowe; 4. Kredyt, pożyczka; 5.Oszczędności, odsetki.
 • Liczba beneficjentów/ przeszkolonych uczniów: prawie 2 500, liczba klas: 138, liczba uczestniczących szkół: 50.
 • Ankiety ewaluacyjne: wstępna i końcowa, sprawdzające wiedzę uczniów: średni wzrost wiedzy wyniósł 29 pp. Największy wzrost dotyczył zagadnień z dziedziny bankowości – średnio 44 pp.
 • Warsztaty w ocenie nauczycieli: 5,9 (w skali 1-6).

Od 2017 r. Bank jest też partnerem projektu edukacyjnego „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” koordynowanego przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości. Celem projektu jest poprawa świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa w sieci, rozwijanie praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem nowych technologii, a także zwiększanie wiedzy nt. cyberzagrożeń i kształtowanie właściwych postaw w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

„Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni" w liczbach:

 • W 2023 r. projekt objął m.in.: lekcje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wykłady dla studentów i roku, testy wiedzy Cyber Geniusz Uczeń (2891 uczestników), Cyber Geniusz Student (1000 uczestników), szkolenia edukacyjne (warsztaty) z seniorami, działania z okazji Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa: ogólnopolska lekcja online z ekspertem Santander Bank Polska nt. cyberbezpieczeństwa (6 409 uczestników) oraz dwie inne lekcje dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (ok. 3 000 osób).
 • W 2023 r. w ramach projektu przeprowadzonych zostało łącznie ok 2 000 lekcji, wykładów, webinarów, szkoleń, e-learningów, konferencji i konkursów. Projekt dotarł do ok. 286 958 uczestników (dzieci i młodzieży, studentów, seniorów).

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne na: https://cyberbezpieczenstwo.edu.pl lub https://cyber.wib.edu.pl/.

DOBRA PRAKTYKA

W ramach społecznej edukacji finansowej Santander Consumer Bank S.A. publikuje raporty tematyczne #PolakówPortfelWłasny dotyczące zarządzania finansami, bezpieczeństwa finansów w sieci czy finansowania zakupu aut używanych i elektrycznych.