Polityki i kluczowe regulacje dotyczące obszarów ESG

NASZE POLITYKI I KLUCZOWE REGULACJE DOTYCZĄCE OBSZARÓW ESG
NASZE POLITYKI I KLUCZOWE REGULACJE DOTYCZĄCE OBSZARÓW ESG
Environment Social Governance
„Polityka odpowiedzialnej bankowości i zrównoważonego rozwoju” 
„Polityka zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych”
„Generalny Kodeks Postępowania”
Strategia Odpowiedzialnej Bankowości – Responsible Banking
 • Strategia Net Zero
 • „Model ładu korporacyjnego dla Grupy i jej spółek zależnych”
 • „Szczegółowe zasady ładu korporacyjnego”
 • Polityka „Szacunek i godność”
 • „Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów”
 • „Program antykorupcyjny”
 • „Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy”
 • „Polityka doboru i oceny odpowiedniości Członków Zarządu oraz osób pełniących najważniejsze funkcje w Santander Bank Polska S.A.”
 • „Polityka informacyjna Santander Bank Polska S.A.”
 • „Kodeks postępowania na rynkach papierów wartościowych”
 •  „Wytyczne dla spółek zależnych”