Wolontariat pracowniczy

 • Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
  Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
  Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
 • GRI:
 • Skala wolontariatu pracowniczegoWskaźnik własny
  Skala wolontariatu pracowniczego
 • Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego / rokWskaźnik własny
  Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego / rok
 • ESG:
 • Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialnościS- Społeczeństwo
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności

Wolontariat pracowniczy rozwijamy w Santander Bank Polska S.A. już od 2010 roku. Realizujemy go na trzech płaszczyznach: wolontariat czasu, kompetencyjny i edukacja ekonomiczna. Jesteśmy dumni z tego, jak bardzo program wolontariatu pracowniczego wrył się w naszą kulturę organizacyjną przez te wszystkie lata.

Wolontariat pracowniczy w liczbach w 2021 r.

 • Liczba zrealizowanych projektów wolontariatu pracowniczego: 126
 • Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego: 22 145

 • Liczba pracowników wolontariuszy: 1 891*

 • Kwota przeznaczona przez Fundację Santander na wolontariat pracowniczy: 94 606,58 zł

*Dane na koniec grudnia 2021. Liczba wolontariuszy zmniejszyła się z uwagi na rotację i proces zwolnień.

Po więcej informacji o naszym programie wolontariatu pracowniczego i przykładach akcji zrealizowanych w 2021 r. zapraszamy do raportu rocznego Fundacji.