Misja, wizja, wartości

Od lat nasze wartości, misja i wizja pozostają niezmienne:

  • MISJA – Pomaganie klientom indywidualnym i biznesowym w osiąganiu codziennych sukcesów.
  • WIZJA – Najlepsza otwarta platforma usług finansowych, działająca odpowiedzialnie i ciesząca się trwałą lojalnością pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczeństwa.
  • WARTOŚCI – Przyjazny|Rzetelny|Dla Ciebie

Powyższe wartości oraz standardy etyczne są podstawą naszej kultury organizacyjnej, która buduje zaufanie i trwałą lojalność pracowników, klientów, akcjonariuszy oraz społeczności lokalnych. Kulturę organizacyjną opisaliśmy w podrozdziale Kultura organizacyjna.