• Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
  Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
  Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 • Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
  Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
  Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
 • Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów
  Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów
  Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów
 • GRI:
 • Stowarzyszenia członkowskie2-28
  Stowarzyszenia członkowskie
 • ESG:
 • Nasze podejście do ŚrodowiskaE – Środowisko
  Nasze podejście do Środowiska
 • Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialnościS – Społeczeństwo
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
 • Nasze podejście do Ładu korporacyjnegoG – Ład korporacyjny
  Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
 • PRB:
 • Będziemy aktywnie i odpowiedzialnie konsultowali się, angażowali i współpracowali z interesariuszami, aby osiągać cele istotne dla społeczeństwa.4 Interesariusze
  Będziemy aktywnie i odpowiedzialnie konsultowali się, angażowali i współpracowali z interesariuszami, aby osiągać cele istotne dla społeczeństwa.

W 2021 r. kontynuowaliśmy poparcie następujących inicjatyw lub braliśmy w nich udział:

 • Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży
 • Dobra Praktyka Bankowa, czyli Kodeks etyki bankowej
 • Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego
 • Deklaracja polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach projektu „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”
 • UNEP Finance Principles for Responsible Banking
 • Międzynarodowa inicjatywa Equator Principles
 • Polski Pakt Plastikowy
 • Kampania „Zielona Wstążka #dlaPlanety”.

Powyższe inicjatywy opisaliśmy w Raporcie ESG za 2020 rok w sekcji dotyczącej partnerstw, a o inicjatywach na rzecz klimatu, które wspieramy, można przeczytać w rozdziale „Klimat i środowisko”.

W 2021 r. dołączyliśmy do inicjatyw:

 • „Deklaracja banków w sprawie standardu prostego języka”. Przedstawiciele naszego Banku brali udział w grupie roboczej, która wypracowywała zapisy dokumentów ogłoszone w czerwcu 2021 r.
 • Zostaliśmy partnerem strategicznym programu UNEP/GRID-Warszawa Re:Generacja, będącego odpowiedzią na ogłoszenie przez ONZ lat 2021–2030 Dekadą odtwarzania ekosystemów.

Stowarzyszenia, do których należymy

 • Związek Banków Polskich
 • Związek Pracodawców Branży Internetowej INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU POLSKA
 • Fundacja Koalicji na rzecz Polskich Innowacji
 • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 • Izba Domów Maklerskich
 • Związek Pracodawców Transportu Publicznego
 • IAA Polska – Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy
 • Irish Polish Chamber of Commerce
 • Brytyjsko-Polska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza
 • Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza
 • American Chamber of Commerce Poland
 • Business Centre Club
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Trade Club Alliance (TCA)