Wstęp

 • Cel 4 - Dobra jakość edukacji
  Cel 4 - Dobra jakość edukacji
  Cel 4 - Dobra jakość edukacji
 • Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
  Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
  Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
  Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
  Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
 • GRI:
 • Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez banku i/lub Fundację banku, Wskaźnik własny: Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznegoWskaźnik własny
  Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez banku i/lub Fundację banku, Wskaźnik własny: Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego
 • ESG:
 • Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialnościS – Społeczeństwo
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności

Od kilkudziesięciu lat angażujemy się społecznie, zdając sobie sprawę ze skali naszego wpływu i naszych możliwości. Jako jeden z największych banków operujących w Polsce chcemy dzielić się naszym kapitałem z najbliższym otoczeniem, adresując ważne wyzwania społeczne. Jest to nasza odpowiedzialność oraz sposób na tworzenie lepszej rzeczywistości dla nas samych i przyszłych pokoleń.

Główne obszary naszego zaangażowania społecznego:

 • edukacja – wsparcie szkolnictwa wyższego, upowszechnianie wiedzy finansowej oraz dotyczącej cyberbezpieczeństwa;
 • wspieranie przedsiębiorczości;
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
 • mecenat kultury.