Profil działalności

 • GRI:
 • Dane organizacyjne2-1
  Dane organizacyjne
 • Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe2-6
  Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą rejestrową w Warszawie jest bankiem uniwersalnym świadczącym pełen zakres usług na rzecz:

 • klientów indywidualnych

 • małych i średnich firm (MŚP)

 • dużych przedsiębiorstw

 • korporacji

 • instytucji sektora publicznego

Nasza oferta

Nasza oferta
Nasze usługi finansowe: Umożliwiamy klientom dostęp do produktów spółek powiązanych z nami kapitałowo:
zarzadzanie gotówką Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A
obsługa płatności Santander Leasing S.A.
obsługa handlu zagranicznego Santander Factoring Sp. z o.o.,
operacje na rynku kapitałowym, pieniężnym, walutowym i transakcji pochodnych Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
działalność gwarancyjna i maklerska Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

 

Co wyróżnia naszą ofertę

 • Stale rozwijamy ją pod kątem przejrzystości i prostoty.
 • Doskonalimy obsługę w zakresie cyfryzacji, samoobsługi i możliwości dowolnego konfigurowania odpowiednich parametrów.
 • Udostępniamy unikalne na krajowym rynku rozwiązania wypracowane w ramach Grupy Santander oparte na jej międzynarodowych doświadczeniach, infrastrukturze i potencjale rynkowym.
 • Zapewniamy klientom kompleksową obsługę w stacjonarnej sieci dystrybucji oraz w kanałach zdalnych.

Jesteśmy trzecim największym bankiem komercyjnym w Polsce z sumą aktywów sięgającą ponad 203 mld zł*

* Dane dotyczące wielkości aktywów za drugi kwartał 2021 r.

Struktura własnościowa i Grupa

Nasza spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a jej akcje wchodzą w skład m.in. indeksu WIG20, indeksu branżowego WIG-Banki oraz indeksu spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie – WIG-ESG.

Santander Bank Polska S.A. jest spółką zależną od Banco Santander S.A. z siedzibą w Madrycie.

Grupa Santander to czołowy uniwersalny bank komercyjny z siedzibą w Hiszpanii, założony w 1857 r. Utrzymuje silną obecność na 10 kluczowych rynkach w Europie oraz obu Amerykach i jest jednym z największych banków na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Santander dąży do tego, by stać się najlepszą otwartą platformą usług finansowych, świadczącą usługi dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji, instytucji finansowych i rządów. Jego misją jest pomaganie klientom w codziennych sukcesach w duchu wartości Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie.

Nasza struktura własnościowa kapitału zakładowego na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wykres przedstawia procentową strukturę własnościową kapitału zakładowego Banku Santander. Banco Santander S.A. posiada 67,41% udziałów; Akcjonariusze niekontrolujący posiadają 32,59% udziałów

Grupa Santander dąży do tego, aby stawać się coraz bardziej odpowiedzialnym bankiem. W tym celu zobowiązała się m.in. przeznaczyć w latach 2019–2025 ponad 120 mld EUR na finansowanie inwestycji i rozwiązań proekologicznych, a także zwiększyć w tym samym okresie dostęp do produktów i usług bankowych dla ponad 10 mln osób.

Według stanu na koniec pierwszego kwartału 2022 r. Grupa Santander to:

 • 155
   
  mln
  klientów (w tym 26 mln klientów lojalnych oraz 49 mln klientów cyfrowych),
 • 9 900
   
  oddziałów
 • 198 000
   
  pracowników
 • 1,2
   
  bln EUR
  wartość środków zdeponowanych w banku przez klientów

O naszej historii przeczytasz na bankowej stronie internetowej w zakładce Relacje inwestorskie w sekcji Informacje o spółce.