Interesariusze Banku i relacje z otoczeniem

 • GRI:
 • Podejście do angażowania interesariuszy2-29
  Podejście do angażowania interesariuszy
 • Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny203-2
  Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny
 • ESG:
 • Nasze podejście do Ładu korporacyjnegoG – Ład korporacyjny
  Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
 • PRB:
 • Będziemy aktywnie i odpowiedzialnie konsultowali się, angażowali i współpracowali z interesariuszami, aby osiągać cele istotne dla społeczeństwa.4 Interesariusze
  Będziemy aktywnie i odpowiedzialnie konsultowali się, angażowali i współpracowali z interesariuszami, aby osiągać cele istotne dla społeczeństwa.

Nasze podejście do budowania relacji z interesariuszami

 • Zidentyfikowaliśmy
  • kluczowe grupy naszych interesariuszy
 • Badamy
  • potrzeby
  • siłę wzajemnych wpływów
 • Prowadzimy dialog, wykorzystując różne kanały komunikacji.
  • Od 2014 r. przeprowadziliśmy 10 sesji dialogowych według standardu AA1000SES z udziałem przedstawicieli partnerów społecznych i biznesowych Banku.
 • Analizujemy sugestie interesariuszy
  • W działania zaangażowana jest najwyższa kadra kierownicza oraz Zarząd.
 • Uwzględniamy rekomendacje interesariuszy w naszych procesach.
  • Ze szczególną uwagą wsłuchujemy się w głos klientów i uwzględniamy go w przygotowywaniu dla nich produktów i usług.

W kwietniu 2021 r. przeprowadziliśmy sesję dialogową, w której udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, eksperckich i klientów. Poświęcona była ona roli naszego Banku w zielonej transformacji.

Mapa interesariuszy

Zobacz więcej na interaktywnej mapie

Komunikacja ze środowiskiem inwestorskim

 • GRI:
 • Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe2-6
  Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe

Prowadzimy skuteczną i przejrzystą politykę informacyjną wobec akcjonariuszy, inwestorów i analityków, korzystając z nowoczesnych narzędzi komunikacji. „Polityka informacyjna Santander Bank Polska S.A.” zakłada podejmowanie aktywnych i dostosowanych do profilu interesariuszy działań komunikacyjnych w celu skutecznej realizacji ich potrzeb informacyjnych.

Politykę opublikowaliśmy na naszej stronienie internetowej w zakładce Relacje inwestorskie w sekcji Dokumenty korporacyjne.